Εργαστήριο Πυκνότητας


Download all files as a compressed .zip


Title Εργαστήριο Πυκνότητας
Description Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
Subject Physics
Level K-5
Type Lab
Answers Included No
Language Greek
Keywords Όγκος, Μάζα, Πυκνότητα
Simulation(s) Menghitung Massa Jenis


Author(s) Ιωάννης Λεύκος
Contact Email lefkos@eled.auth.gr
School / Organization School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
Date submitted 12/10/09
Date updated 12/10/09