Εργαστήριο Πυκνότητας


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Εργαστήριο Πυκνότητας
Omtale Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
Emne Fysikk
Nivå Barneskule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk Greek
Nøkkelord Όγκος, Μάζα, Πυκνότητα
Simuleringar Density


Forfattarar Ιωάννης Λεύκος
E-post for kontakt lefkos@eled.auth.gr
Skule / Organisasjon School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
Lasta opp 09.10.12
Oppdatert 09.10.12