Εργαστήριο Πυκνότητας


Download Vagy letöltheti az összes fájlt egyetetlen zip-fájlba tömörítve.


Cím Εργαστήριο Πυκνότητας
Leírás Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
Tárgy Fizika
Szint Óvoda-5. oszt.
Típus Labor
Válaszokkal Nem
Nyelv görög
Kulcsszavak Όγκος, Μάζα, Πυκνότητα
Szimulációk Sűrűség


Szerző(k) Ιωάννης Λεύκος
Email lefkos@eled.auth.gr
Iskola / Szervezet School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
Közreadás 2012.10.09.
Frissítés 2012.10.09.