Εργαστήριο Πυκνότητας


Download Puoi scaricare tutti i file in un archivio compresso.


Titolo Εργαστήριο Πυκνότητας
Descrizione Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
Disciplina Fisica
Livello elementari
Tipo Lab
Risposte incluse No
Lingua Greco
Parole chiave Όγκος, Μάζα, Πυκνότητα
Simulazioni densità


Autori Ιωάννης Λεύκος
Scuola / Organizzazione School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
Proposto il 09/10/12
Aggiornato il 09/10/12