Εργαστήριο Πυκνότητας


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Εργαστήριο Πυκνότητας
Opis Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
Subjekt Fizika
Nivo K-5 (OŠ)
Tip Lab
Uključen odgovor Ne
Jezik Grčki
Ključne riječi Όγκος, Μάζα, Πυκνότητα
Simulacije Gustina


Autori: Ιωάννης Λεύκος
Škola / Organizacija School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
Poslato 10/9/12
Obnovljeno 10/9/12