Εργαστήριο Πυκνότητας


Download Descargar todos los archivos como un archivo .zip comprimido.


Título Εργαστήριο Πυκνότητας
Descripción Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
Asignatura Física
Nivel K-5
Tipo Lab
Respuestas incluidas No
Idioma Griego
Palabras clave (etiquetas) Όγκος, Μάζα, Πυκνότητα
Simulación(es) Densidad


Autor(es) Ιωάννης Λεύκος
Colegio / Organización School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
Fecha de envío 09/10/12
Fecha de actualizado 09/10/12