Εργαστήριο Πυκνότητας


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 Εργαστήριο Πυκνότητας
内容 Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
課題 物理学
レベル 小学校
タイプ 実験教室
解答を含む いいえ
言語 ギリシャ語
キーワード Όγκος, Μάζα, Πυκνότητα
シミュレーション 密度


著者 Ιωάννης Λεύκος
学校 / 団体 School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
送信日 12/10/09
更新日 12/10/09