Εργαστήριο Πυκνότητας


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Εργαστήριο Πυκνότητας
वर्णन Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर प्राथमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा Greek
खुणेचे शब्द Όγκος, Μάζα, Πυκνότητα
सादश्य घनता


लेखक Ιωάννης Λεύκος
संपर्क ईमेल lefkos@eled.auth.gr
शाळा/संस्था School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
दाखल दिनांक 10/9/12
आद्यवत 10/9/12