Εργαστήριο Πυκνότητας


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Εργαστήριο Πυκνότητας
Beskrivelse Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
Emne Fysik
Niveau K-5
Type Laboratorie
Svar inkluderet Nej
Sprog Græsk
Nøgleord Όγκος, Μάζα, Πυκνότητα
Simuleringer Massefylde


Forfattere Ιωάννης Λεύκος
Kontakt email lefkos@eled.auth.gr
Skole / organisation School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
Dato for tilmelding 09-10-12
Dato for opdatering 09-10-12