Εργαστήριο Πυκνότητας


Download todos os arquivos em formato compactado (.zip)


Título Εργαστήριο Πυκνότητας
Descrição Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
Assunto Física
Nível Primeiros Anos
Tipo Laboratório
Respostas Incluídas Não
Idioma Grego
Palavras-Chave Όγκος; Μάζα; Πυκνότητα
Simulação(ões) Densidade


Autor(es) Ιωάννης Λεύκος
Email para Contato lefkos@eled.auth.gr
Escola / Organização School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
Data de publicação 09/10/12
Data de atualização 09/10/12