Εργαστήριο Πυκνότητας


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Εργαστήριο Πυκνότητας
აღწერილობა Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
თემა ფიზიკა
დონე K-5
ტიპი ლაბორატორია
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Greek
საკვანძო სიტყვები Όγκος, Μάζα, Πυκνότητα
სიმულაციები სიმკვრივე


ავტორები Ιωάννης Λεύκος
სკოლა / ორგანიზაცია School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
წარდგენილია 10/9/12
განახლებულია 10/9/12