Εργαστήριο Πυκνότητας


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Εργαστήριο Πυκνότητας
Beskrivelse Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk Greek
Nøkkelord Όγκος, Μάζα, Πυκνότητα
Simuleringer Density


Forfattere Ιωάννης Λεύκος
Skole / Organisasjon School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
Lastet opp 09.10.12
Oppdatert 09.10.12