Εργαστήριο Πυκνότητας


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Εργαστήριο Πυκνότητας
說明 Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
科目 物理
程度 K-5
類型 實驗室
解答
語言 希臘語
關鍵字 Όγκος, Μάζα, Πυκνότητα
模擬教學 Density 密度


作者 Ιωάννης Λεύκος
聯繫 Email lefkos@eled.auth.gr
學校 / 機構 School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
提交日期 2012/10/9
更新日期 2012/10/9