Games Remote Lesson ideas


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Games Remote Lesson ideas
Mô tả PhET games screens can easily be used for remote learning. This template can be personalized for different games and your teaching.
Chủ đề Hoá học, Toán, Vật lý
Cấp độ High School, K-5, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Học từ xa
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá game, inquiry, remote
Mô phỏng Diện tích (HTML5), Đại số với mô hình diện tích (HTML5), Số thập phân với mô hình diện tích (HTML5), Số học (HTML5), Cân bằng (HTML5), Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5), Tạo ra một Phân số (HTML5), Tạo dựng nguyên tử (HTML5), Đẳng thức (HTML5), Biểu thức (HTML5), Phân số (HTML5), Phân số: đẳng thức (HTML5), Phân số: phần giới thiệu (HTML5), Phân số: hỗn số (HTML5), Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5), Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5), Tạo ra 10 (HTML5), Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5)


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 27/04/2020
Ngày cập nhật 27/04/2020