Games Remote Lesson ideas


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Games Remote Lesson ideas
Popis PhET games screens can easily be used for remote learning. This template can be personalized for different games and your teaching.
Predmet Chémia, Fyzika, Matematika
Úroveň K-5, Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Remote Learning
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová game, inquiry, remote
Simulácia Staviteľ plochy (HTML5), Model plochy: Algebra (HTML5), Model plochy: Desatinné čísla (HTML5), Aritmetika (HTML5), Vyvažovanie (HTML5), Chemická rovnováha (HTML5), Tvorba zlomkov (HTML5), Stavba atómu (HTML5), Skúmanie rovnosti (HTML5), Výrazy s premennou (HTML5), Porovnanie zlomkov (HTML5), Zlomky: Rovnosť (HTML5), Zlomky: Úvod (HTML5), Zlomky: Zmiešané čísla (HTML5), Grafy lineárnej funkcie (HTML5), Smernica-Priesečník grafu (HTML5), Desiatkové čísla (HTML5), Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5)


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 27.4.2020
Dátum aktualizácie 27.4.2020