Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Beskrivelse Πειραματισμός με εκφορτίσεις – Διατήρηση μια Συνεχιζόμενης Εκφόρτισης - Ηλεκτρική Πηγή - Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Emne Fysik
Niveau Mellemskole
Type Anden, Demonstration, Koncept spørgsmål, Laboratorie, Lektie
Svar inkluderet Nej
Sprog Græsk
Nøgleord Ηλεκτρικό ρεύμα, Ηλεκτρισμός, Φυσική, εκφορτίσεις
Simuleringer Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm), Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium


Forfattere Νικόλαος Κυπριωτάκης
Skole / organisation 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Dato for tilmelding 28-11-11
Dato for opdatering 28-11-11