Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα


Download all files as a compressed .zip


Title Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Description Πειραματισμός με εκφορτίσεις – Διατήρηση μια Συνεχιζόμενης Εκφόρτισης - Ηλεκτρική Πηγή - Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Subject Physics
Level Middle School
Type Concept Questions, Demonstration, Homework, Lab, Other
Answers Included No
Language Yunanca
Keywords Ηλεκτρικό ρεύμα, Ηλεκτρισμός, Φυσική, εκφορτίσεις
Simulation(s) Circuit Construction Kit (DC Only), Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab


Author(s) Νικόλαος Κυπριωτάκης
School / Organization 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Date submitted 11/28/11
Date updated 11/28/11