Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα


Download Sie können auch alle Dateien als komprimiertes ZIP Archiv downloaden


Titel Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Beschreibung Πειραματισμός με εκφορτίσεις – Διατήρηση μια Συνεχιζόμενης Εκφόρτισης - Ηλεκτρική Πηγή - Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Thema Physik
Niveau Sekundarstufe I
Typ Demonstration, Hausaufgabe, Konzept Fragen, Praktikum, Sonstiges
Antwort enthalten Nein
Sprache Griechisch
Stichworte Ηλεκτρικό ρεύμα, Ηλεκτρισμός, Φυσική, εκφορτίσεις
Simulation(en) Stromkreis Baukasten (Gleichstrom), Stromkreis Baukasten (Gleichstrom), virtuelles Labor


Autoren Νικόλαος Κυπριωτάκης
Schule / Organisation 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Eingereicht am 28.11.11
Aktualisiert am 28.11.11