Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Beskrivelse Πειραματισμός με εκφορτίσεις – Διατήρηση μια Συνεχιζόμενης Εκφόρτισης - Ηλεκτρική Πηγή - Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Annet, Begrepsspørsmål, Demonstrasjon, Lab, Lekser
Svar inkludert Nei
Språk Greek
Nøkkelord Ηλεκτρικό ρεύμα, Ηλεκτρισμός, Φυσική, εκφορτίσεις
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm), Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab


Forfattere Νικόλαος Κυπριωτάκης
E-post for kontakt nikoskypriotakis@gmail.com
Skole / Organisasjon 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Lastet opp 28.11.11
Oppdatert 28.11.11