Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα


Download Tous les fichiers sous forme d'un zip compressé.


Titre Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Description Πειραματισμός με εκφορτίσεις – Διατήρηση μια Συνεχιζόμενης Εκφόρτισης - Ηλεκτρική Πηγή - Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Sujet Physique
Niveau Collège
Type Autre, Devoirs, Démonstration, Labo, Questions conceptuelles
Réponses incluses Non
Langue Grec
Mots clés Ηλεκτρικό ρεύμα, Ηλεκτρισμός, Φυσική, εκφορτίσεις
Simulation(s) Kit de construction de circuit (CC seulement), Kit de construction de circuit (CC seulement), labo virtuel


Auteur(s) Νικόλαος Κυπριωτάκης
Ecole / Organisation 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Date de soumission 28/11/11
Date de mise à jour 28/11/11