Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα


Download Vagy letöltheti az összes fájlt egyetetlen zip-fájlba tömörítve.


Cím Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Leírás Πειραματισμός με εκφορτίσεις – Διατήρηση μια Συνεχιζόμενης Εκφόρτισης - Ηλεκτρική Πηγή - Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Tárgy Fizika
Szint Középiskola alap
Típus Demonstráció, Egyéb, Fogalmi kérdések, Házi feladat, Labor
Válaszokkal Nem
Nyelv Görög
Kulcsszavak Ηλεκτρικό ρεύμα, Ηλεκτρισμός, Φυσική, εκφορτίσεις
Szimulációk Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre), Áramkörépítő (csak egyenfeszültségre)


Szerző(k) Νικόλαος Κυπριωτάκης
Iskola / Szervezet 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Közreadás 2011.11.28.
Frissítés 2011.11.28.