Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα
描述 Πειραματισμός με εκφορτίσεις – Διατήρηση μια Συνεχιζόμενης Εκφόρτισης - Ηλεκτρική Πηγή - Ηλεκτρικά Κυκλώματα
科目 物理学
等级 初中
类型 其它, 实验室, 家庭作业, 概念性问题, 示范
是否包含答案
语言 希腊语
关键词 Ηλεκτρικό ρεύμα, Ηλεκτρισμός, Φυσική, εκφορτίσεις
仿真程序 电路实验(仅直流), 直流电路虚拟实验室


作者 Νικόλαος Κυπριωτάκης
学校/组织 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
提交日期 11-11-28
更新日期 11-11-28