Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).სათაური Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα
აღწერილობა Πειραματισμός με εκφορτίσεις – Διατήρηση μια Συνεχιζόμενης Εκφόρτισης - Ηλεκτρική Πηγή - Ηλεκτρικά Κυκλώματα
თემა ფიზიკა
დონე საშუალო სკოლა
ტიპი დემონსტრაცია, კონცეპტუალური კითხვები, ლაბორატორია, საშინაო დავალება, სხვა
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Greek
საკვანძო სიტყვები Ηλεκτρικό ρεύμα, Ηλεκτρισμός, Φυσική, εκφορτίσεις
სიმულაციები წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია


ავტორები Νικόλαος Κυπριωτάκης
საკონტაქტო Email მისამართი nikoskypriotakis@gmail.com
სკოლა / ორგანიზაცია 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
წარდგენილია 11/28/11
განახლებულია 11/28/11