Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα
内容 Πειραματισμός με εκφορτίσεις – Διατήρηση μια Συνεχιζόμενης Εκφόρτισης - Ηλεκτρική Πηγή - Ηλεκτρικά Κυκλώματα
課題 物理学
レベル 中学校
タイプ その他, 実験教室, 宿題, 概念の問題, 証明
解答を含む いいえ
言語 ギリシャ語
キーワード Ηλεκτρικό ρεύμα, Ηλεκτρισμός, Φυσική, εκφορτίσεις
シミュレーション 直流回路キット, Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab


著者 Νικόλαος Κυπριωτάκης
メールアドレス nikoskypriotakis@gmail.com
学校 / 団体 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
送信日 11/11/28
更新日 11/11/28