Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα
說明 Πειραματισμός με εκφορτίσεις – Διατήρηση μια Συνεχιζόμενης Εκφόρτισης - Ηλεκτρική Πηγή - Ηλεκτρικά Κυκλώματα
科目 物理
程度 中學
類型 作業, 其它, 實驗室, 展示, 概念問題
解答
語言 希臘語
關鍵字 Ηλεκτρικό ρεύμα, Ηλεκτρισμός, Φυσική, εκφορτίσεις
模擬教學 電路組裝套件(直流電), 電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室


作者 Νικόλαος Κυπριωτάκης
學校 / 機構 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
提交日期 2011/11/28
更新日期 2011/11/28