Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα


Download Puoi scaricare tutti i file in un archivio compresso.


Titolo Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Descrizione Πειραματισμός με εκφορτίσεις – Διατήρηση μια Συνεχιζόμενης Εκφόρτισης - Ηλεκτρική Πηγή - Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Disciplina Fisica
Livello Scuola media
Tipo Altro, Compiti a casa, Dimostrazione, Lab, Problemi teorici
Risposte incluse No
Lingua Greco
Parole chiave Ηλεκτρικό ρεύμα, Ηλεκτρισμός, Φυσική, εκφορτίσεις
Simulazioni Kit per circuiti elettrici (corrente continua), Kit per circuiti elettrici (corrente continua), laboratorio virtuale


Autori Νικόλαος Κυπριωτάκης
Scuola / Organizzazione 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Proposto il 28/11/11
Aggiornato il 28/11/11