Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα


Download alle bestanden zijn zipbestanden


Titel Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Beschrijving Πειραματισμός με εκφορτίσεις – Διατήρηση μια Συνεχιζόμενης Εκφόρτισης - Ηλεκτρική Πηγή - Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Onderwerp Fysica
Niveau Midden School
Type Andere, Concept Vragen, Demonstratie, Huiswerk, Labo
Antwoorden inbegrepen Neen
Taal Grieks
Sleutelwoorden Ηλεκτρικό ρεύμα, Ηλεκτρισμός, Φυσική, εκφορτίσεις
Simulatie(s) Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning), Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning)


Auteur(s) Νικόλαος Κυπριωτάκης
School 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Datum waarop ingediend 28-11-11
Datum waarop aangepast 28-11-11