Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα
वर्णन Πειραματισμός με εκφορτίσεις – Διατήρηση μια Συνεχιζόμενης Εκφόρτισης - Ηλεκτρική Πηγή - Ηλεκτρικά Κυκλώματα
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार इतर, गृहपाठ, प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिक, संकल्पना प्रश्न
उत्तरांसह नाही
भाषा Greek
खुणेचे शब्द Ηλεκτρικό ρεύμα, Ηλεκτρισμός, Φυσική, εκφορτίσεις
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त), मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा


लेखक Νικόλαος Κυπριωτάκης
संपर्क ईमेल nikoskypriotakis@gmail.com
शाळा/संस्था 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
दाखल दिनांक 11/28/11
आद्यवत 11/28/11