Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Opis Πειραματισμός με εκφορτίσεις – Διατήρηση μια Συνεχιζόμενης Εκφόρτισης - Ηλεκτρική Πηγή - Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Subjekt Fizika
Nivo Middle School (Srednja škola)
Tip Demonstracija, Domaći zad., Koncept pitanja, Lab, Ostalo
Uključen odgovor Ne
Jezik Grčki
Ključne riječi Ηλεκτρικό ρεύμα, Ηλεκτρισμός, Φυσική, εκφορτίσεις
Simulacije Komplet zа jednosmjernu struju, Komplet zа jednosmjernu struju (DC Only), Virtual Lab


Autori: Νικόλαος Κυπριωτάκης
Škola / Organizacija 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Poslato 11/28/11
Obnovljeno 11/28/11