Concept Questions for Chemistry using PhET A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Concept Questions for Chemistry using PhET
Mô tả These are clicker questions that I use in Chemistry with PhET. Many could be used for any grade level. The questions could be used as a framework to modify for specific needs. I update this file as I add questions.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Multiple-Choice Concept Questions
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chemistry, gas, kmt, phet, reaction, salts, solutions
Mô phỏng Dung dịch Acid-Base, Phóng xạ Alpha, Cân bằng phương trình phản ứng hoá học, Tạo dựng một Phân tử, Tạo dựng một nguyên tử, Thí nghiệm Davisson-Germer, Mật độ (HTML5), Mật độ, Ma sát, Tính chất của chất khí, Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5), Đồng vị và nguyên tử khối, Nồng độ Mol, Cực tính của phân tử (HTML5), Sự Phân cực phân tử, Hình dạng phân tử, Thang đo pH, Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư, Phản ứng và tốc độ phản ứng, Muối và độ hoà tan, Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất, Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5), Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản, Dung dịch muối và đường


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 26/07/2009
Ngày cập nhật 08/02/2022