Concept Questions for Chemistry using PhET A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Concept Questions for Chemistry using PhET
Опис These are clicker questions that I use in Chemistry with PhET. Many could be used for any grade level. The questions could be used as a framework to modify for specific needs. I update this file as I add questions.
Предмет Хемија
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед, Средна школа
Тип Multiple-Choice Concept Questions
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови chemistry, gas, kmt, phet, reaction, salts, solutions
Симулации КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ, Алфа зрачење, Изедначување на хемиски равенки, Направи молекул, Направи атом, Давидсон-Гермер: Електронска дифракција, Density (HTML5), Густина, Триење, Особини на идеален гас, Isotopes and Atomic Mass (HTML5), Изотопи и атомски маси, Моларност, Поларност на молекули (HTML5), Поларност на молекули, Облици на молекул, рН Скала, Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови, ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ И ПРОМЕНИ, Соли & растварање, States of Matter (HTML5), Состојба на материјата, States of Matter: Basics (HTML5), Состојба на материјата: Основи, Раствори шеќер и сол


Автори Trish Loeblein
Школо / Организација PhET
Поставено 26.7.09
Обновено 8.2.22