Concept Questions for Chemistry using PhET A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Concept Questions for Chemistry using PhET
Beskrivelse These are clicker questions that I use in Chemistry with PhET. Many could be used for any grade level. The questions could be used as a framework to modify for specific needs. I update this file as I add questions.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Multiple-Choice Concept Questions
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord chemistry, gas, kmt, phet, reaction, salts, solutions
Simuleringer Syre/base-løsning, Alfanedbryting, Balancing Chemical Equations, Bygg et molekyl, Bygg et atom, Davisson-Germer: Electron Diffraction, Density (HTML5), Density, Friction, Gassegenskaper, Isotoper og Atommasse (HTML5), Isotoper og atommasse, Molarity, Molekylpolaritet (HTML5), Molekylpolaritet, Molecule Shapes, pH-skala, Reaktanter, produkter og rester, Reactions & Rates, Salter og Løselighet, Aggregattilstander (HTML5), Aggregattilstander, States of Matter: Basics (HTML5), States of Matter: Basics, Sugar and Salt Solutions


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 26.07.09
Oppdatert 08.02.22