Kazakh (Kazakh)

สารละลายกรด-เบส (HTML5) HTML Судағы ерітінділердегі қышқылдық-негіздік реакциялар (HTML5) Download Run now
สารละลายกรด-เบส Java басындағы танымдыр Download Run now
การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Java Альфа Шашылу Download Run now
- HTML Фигуралардың конструкторы (HTML5) Download Run now
- HTML Ауданды есептеу (HTML5) Download Run now
- HTML Ауданды ондық бөлшектермен есептеу (HTML5) Download Run now
- HTML Ауданын табудың негіздері (HTML5) Download Run now
- HTML Көбейту жолымен ауданын есептеу (HTML5) Download Run now
- HTML Көбейту кестесі (HTML5) Download Run now
- Flash Арифметика Download Run now
- HTML Атомдардың өзара әсерлесуі (HTML5) Download Run now
อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Java Атомды әрекеттестіктер Download Run now
ทำให้สมดุล (HTML5) HTML Тепе-теңдік (HTML5) Download Run now
ทำให้สมดุล Java Тепе-теңдік ойыны Download Run now
การดุลสมการเคมี (HTML5) HTML Химиялық теңдеулерді теңестіру (HTML5) Download Run now
การดุลสมการเคมี Java иінтіректік химиялық көбейту Download Run now
บัลลูนกับการลอยตัว Java Әуе шардың & малтығыштқы Download Run now
บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) HTML Balloons and Static Electricity (HTML5) Download Run now
ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Java Әуе шар және статикалық электр Download Run now
โครงสร้างที่เป็นวง Java таспаның құрылымы Download Run now
วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Java аккомулятор-кедергінің шынжыры Download Run now
ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Java батареяы күші Download Run now
ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) HTML Ерітінділер (HTML5) Download Run now
การทดลองกฎของเบียร์ Java Сыраның заңды зертханасы Download Run now
แสงที่หักเห (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
การหักเหแสง Java жарық бүгілісі Download Run now
การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Java Бета шашылу Download Run now
- HTML Қара дене спектрі (HTML5) Download Run now
การแผ่รังสีของวัตถุดำ Flash Қара дене спектрі Download Run now
ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Java кванттық шекара мәлімдейді Download Run now
- HTML Бөлшек түрінде жаз (HTML5) Download Run now
เกมสร้างเศษส่วน Java фракция салу Download Run now
สร้างโมเลกุล Java молекула жинағы Download Run now
สร้างอะตอม (HTML5) HTML Атом құрылысы (HTML5) Download Run now
สร้างอะตอม Java атомды құрыңыз Download Run now
การลอยตัวในของเหลว Flash Архимед күші Download Run now
- Flash Есептегіш графа Download Run now
การทดลองตัวเก็บประจุ Java лабороторияның конденсаторы Download Run now
การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) HTML Конденсаторлардың сыйымдылығы: негізі (HTML5) Download Run now
- HTML Charges and Fields (HTML5) Download Run now
ประจุและสนามไฟฟ้า Flash Оқтайды және егістіктер Download Run now
ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) HTML Тұрақты токтың электр тізбегі (HTML5) Download Run now
- HTML Тұрақты токтың электр тізбегі: Виртуалды зертхана (HTML5) Download Run now
การมองแสงสี (HTML5) HTML Түсті көру (HTML5) Download Run now
การมองแสงสี Java Түсті көру Download Run now
ความเข้มข้น (HTML5) HTML Молярлық концентрация (HTML5) Download Run now
ความเข้นข้น Java Шоғырлану Download Run now
การนำไฟฟ้า Java Өткізгіштік Download Run now
- HTML Кулон заңы (HTML5) Download Run now
บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Java Қос құдық және ковалент міндеттемелер Download Run now
- Flash Формуларды сайлау Download Run now
Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Java Davisson-Germer: электрондық дифракция Download Run now
ความหนาแน่น Flash Тығыздық Download Run now
หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Java Неон жарықтар және басқалары разрядтық жарықтар Download Run now
สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Java Арманның электр облысы Download Run now
ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Java Электр Хоккей Жазығы Download Run now
- HTML Энергия пішіндері мен өзгерулері (HTML5) Download Run now
รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Java Энергия пішіндері мен өзгерулері Download Run now
พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Java Energy Skate Park Download Run now
- HTML Энергетикалық скейт саябағы: негіздер (HTML5) Download Run now
พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
- HTML Теңсіздіктер шешімі (HTML5) Download Run now
- HTML Теңдік: Негіздері (HTML5) Download Run now
- HTML Екі айнымалы теңдік (HTML5) Download Run now
- Flash Өздігінен жазатын уравнение Download Run now
- Flash Сарапшылық Download Run now
- HTML Рационал өрнектер (HTML5) Download Run now
การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Java Электромагниттік Фарадай Зертханасы Download Run now
กฏของฟาราเดย์ (HTML5) HTML Фарадей заңы (HTML5) Download Run now
กฎของฟาราเดย์ Flash Фарадей заңы Download Run now
ความดันในของไหลและการไหล Java Сұйықтықтың қысымы мен ағын Download Run now
แรงและการเคลื่อนที่ Java Күш және Қозғалыс Download Run now
แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) HTML Forces and Motion: Basics (HTML5) Download Run now
แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Java күш және қозғалыс: негізлер Download Run now
- HTML Бөлшектерді салыстыру  (HTML5) Download Run now
จับคู่เศษส่วน Java фракция қиыстыру Download Run now
- HTML Бөлшектер: Теңдік (HTML5) Download Run now
- HTML Бөлшектер: Кіріспе (HTML5) Download Run now
สนุกกับเศษส่วน Java фракция орнату Download Run now
- HTML Бөлшектер: Аралас сандар (HTML5) Download Run now
แรงเสียดทาน (HTML5) HTML Үйкеліс (HTML5) Download Run now
แรงเสียดทาน Flash үйкеліс Download Run now
- HTML Функцияларды құру (HTML5) Download Run now
- HTML Функцияналдық тәуелділік негіздері (HTML5) Download Run now
คุณสมบัติของแก๊ส Java Дүние-мүліктер газ Download Run now
- HTML Тұқым әлпеті. Негіздер (HTML5) Download Run now
การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Java Тұқым әлпеті - Негіздер Download Run now
การทำงานของยีน: Lac operon Java Зәузаттың машинасы: табиғи лақтың опероны Download Run now
ไดนาโม Java Генератор Download Run now
ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Flash Геометриялық оптика Download Run now
ธารน้ำแข็ง Java мұздықтар Download Run now
- HTML Түзудің теңдеуі (HTML5) Download Run now
- Java Графикалық сызықтар Download Run now
- HTML Квадрат функция графигі (HTML5) Download Run now
- HTML Түзудің бұрыштық коэффициенттік теңдеуі (HTML5) Download Run now
- HTML Гравитация және орбиталар (HTML5) Download Run now
ความโน้มถ่วงและวงโคจร Java Тартылыс күші және орбиталар Download Run now
- HTML Тартылыс күші зертханасы (HTML5) Download Run now
แรงดึงดูดระหว่างมวล Java гравитациялық күш Download Run now
กฏของ Hooke (HTML5) HTML Hooke's Law (HTML5) Download Run now
แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Java Сутек атомының қалыптары Download Run now
- HTML Изотоптар. Салыстырмалы атомдық масса (HTML5) Download Run now
ไอโซโทป และมวลอะตอม Java Изотоптар және атомның массасы Download Run now
- HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Java Қызыл қоңызды қозғалыс 2D Download Run now
เลเซอร์ Java Лазерлер Download Run now
- HTML Регрессия және ең кіші квадраттар әдісі (HTML5) Download Run now
Lunar Lander Flash ғарыштық тоқталыс Download Run now
แม่เหล็กและเข็มทิศ Java Магнит және компас Download Run now
แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Java Магниттер және Электромагниттер Download Run now
- HTML Сандардың құрамы (HTML5) Download Run now
- HTML Серіппелі маятник (HTML5) Download Run now
- HTML Серіппелі маятник: Негіздері (HTML5) Download Run now
เกมเขาวงกต Java Maze ойыны Download Run now
ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Java Жарғақшалық Каналдары Download Run now
ไมโครเวฟ Java Микротолқындар Download Run now
โมลาริตี (HTML5) HTML Молярлығы (HTML5) Download Run now
โมลาริตี Java Molarity Download Run now
Molecular Motors Java Молекулалық қозғағыштар Download Run now
- HTML Molecule Polarity (HTML5) Download Run now
สภาพขั้วของโมเลกุล Java Molecule Polarity Download Run now
โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) HTML Молекулалар және сәуле түсіру (HTML5) Download Run now
โมเลกุลและแสง Java Молекулалар және сәуле түсіру Download Run now
Molecule Shapes (HTML5) HTML Молекул пішіндері (HTML5) Download Run now
รูปร่างโมเลกกุล Java Молекул пішіндері Download Run now
รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) HTML Молекула пішіндерінің негізгі құрылымы (HTML5) Download Run now
รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Java Молекулдық пішін: негіз Download Run now
การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Java 2D қозғалыс Download Run now
การเคลื่อนที่ Java Қозғалатын адам Download Run now
แบบจำลอง MRI Java Жеңілдетілген МРТ Download Run now
การคัดเลือกตามธรรมชาติ Java Табиғи сұрыптау Download Run now
เซลล์ประสาท (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
เซลล์ประสาท Java Нейрон Download Run now
โหมดปกติ Flash қалыпты тізімдер Download Run now
นิวเคลียร์ฟิชชัน Java Ядроның бөлігі Download Run now
กฏของโอห์ม (HTML5) HTML Ohm's Law (HTML5) Download Run now
กฎของโอห์ม Flash охымнын заны Download Run now
การควบคุม Optical Quantum Java Оптикалық кванттық тексеріс Download Run now
Optical Tweezers and Applications Java Оптикалық пинцет және аддендумдер Download Run now
การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Flash Маятниқтың зертханасы Download Run now
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Java Фотоэлектрлік эффект Download Run now
ค่า pH (HTML5) HTML pH:шәкіл (HTML5) Download Run now
ค่า pH Java pH:шәкіл Download Run now
ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) HTML pH шкаласы: негіздер (HTML5) Download Run now
การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Java Тектоникалык плитасы Download Run now
- HTML Ықтималдықтар теориясы элеменеттері (HTML5) Download Run now
- Flash Пинконын Мүмкіндік Download Run now
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Flash снаряддын қозғалыс Download Run now
- HTML «Пропорция» ойыны (HTML5) Download Run now
อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Java <html>Болмады қолдан- сендер have өзгерістер, нешінші.<br>Сендер оларды қолдану қалайсыңдар?</html> Download Run now
การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Java Кванттық қабаттасушылық Толқын Download Run now
การแผ่รังสีของประจุ Flash Жүктің сәулеленуі Download Run now
เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Java Радиоактивті Уақытты Ойын Download Run now
คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Java Radio толқынның & электромагнитті егістіктері Download Run now
พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Java Көлбеу жазықтық: Күштер және Қозғалыс Download Run now
สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) HTML Реагент, өнімдер және қалдықтар (HTML5) Download Run now
สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Java Реагент, өнімдер және қалдықтар Download Run now
ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Java Реакцияның & шамалары Download Run now
- HTML Resistance in a Wire (HTML5) Download Run now
ความต้านทานในเส้นลวด Flash Қарсылық тартылымда Download Run now
การสั่นพ้อง Flash Resonance Download Run now
ปฎิกริยาย้อนกลับ Java Айналымды реакциялар Download Run now
- HTML Себудің Резерфорды (HTML5) Download Run now
การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Java Себудің Резерфорды Download Run now
- Java Өзін-өзі басқаратын бөлшектің үлгі Download Run now
สารกึ่งตัวนำ Java Шалаөткізгіштер Download Run now
วงจรสัญญาณ Java Белгінің circuit Download Run now
เกลือและการละลาย Java Тұздың ерігішткі Download Run now
เสียง Java Дыбыс Download Run now
สถานะของสสาร (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
สถานะของสาร Java Заттың түрлері Download Run now
สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) HTML Заттың агрегаттық күйлері: Негіздері (HTML5) Download Run now
สถานะของสาร: พื้นฐาน Java Заттың түрлері:Негіздер Download Run now
การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Flash Stern-Gerlach эксперименті Download Run now
Stretching DNA Java Көсіл- DNA Download Run now
สารละลายน้ำตาลและเกลือ Java шекер және тұз шығарулары Download Run now
ทางลาด Java Құтырғандық Download Run now
จอห์น ทราโวลท์เทจ Java Джон Траволтэйдж Download Run now
- HTML Тригонометриялық саяхат (HTML5) Download Run now
แรงดันในของเหลว (HTML5) HTML Гидростатикалық қысым (HTML5) Download Run now
ภายใต้ความดัน Java Қысымның астында Download Run now
- HTML Өлшем бірліктері (HTML5) Download Run now
การรวมเวคเตอร์ Flash Векторлық қосу Download Run now
- HTML Толқындар интерференциясы (HTML5) Download Run now
คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) HTML Тербеліс негізінде құралған механикалық толқындар (HTML5) Download Run now
คลื่นในเส้นเชือก Flash Толқын толық тәуелділікте Download Run now

สถานการณ์จำลองที่ยังไม่ได้แปลเป็นภาษาKazakh

สถานการณ์จำลองที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ PhET สามารถถูกแปลภาษาได้โดยใช้ PhET Translation Utility.