Kazakh (Kazaški)

KISELO-BAZNI RASTVORI (HTML5) HTML Судағы ерітінділердегі қышқылдық-негіздік реакциялар (HTML5) Download Run now
KISELO-BAZNI RASTVORI Java басындағы танымдыр Download Run now
ALFA-RASPAD Java Альфа Шашылу Download Run now
"Majstor" za površine (HTML5) HTML Фигуралардың конструкторы (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Algebra (HTML5) HTML Ауданды есептеу (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Decimalni brojevi (HTML5) HTML Ауданды ондық бөлшектермен есептеу (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Uvod (HTML5) HTML Ауданын табудың негіздері (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Množenje (HTML5) HTML Көбейту жолымен ауданын есептеу (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Көбейту кестесі (HTML5) Download Run now
ARITMETIKA Flash Арифметика Download Run now
Interakcije atoma (HTML5) HTML Атомдардың өзара әсерлесуі (HTML5) Download Run now
Međuatomska djelovanja Java Атомды әрекеттестіктер Download Run now
Ravnoteža (HTML5) HTML Тепе-теңдік (HTML5) Download Run now
Ravnoteža Java Тепе-теңдік ойыны Download Run now
IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA (HTML5) HTML Химиялық теңдеулерді теңестіру (HTML5) Download Run now
IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA Java иінтіректік химиялық көбейту Download Run now
GASNI ZAKONI Java Әуе шардың & малтығыштқы Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML Balloons and Static Electricity (HTML5) Download Run now
Baloni i statički elektricitet Java Әуе шар және статикалық электр Download Run now
ENERGETSKI NIVOI Java таспаның құрылымы Download Run now
Prosto strujno kolo (bаterijа - otpornik) Java аккомулятор-кедергінің шынжыры Download Run now
Napon baterije Java батареяы күші Download Run now
Lаmber-Berov zаkon (Lambert-Beer) (HTML5) HTML Ерітінділер (HTML5) Download Run now
Lаmber-Berov zаkon (Lambert-Beer) Java Сыраның заңды зертханасы Download Run now
Prelamanje svjetlosti (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Prelamanje svjetlosti Java жарық бүгілісі Download Run now
BETA-RASPAD Java Бета шашылу Download Run now
ZRAČENJE CRNOG TIJELA (HTML5) HTML Қара дене спектрі (HTML5) Download Run now
ZRAČENJE CRNOG TIJELA Flash Қара дене спектрі Download Run now
VEZANA STANJA (kvantnomehanički pristup) Java кванттық шекара мәлімдейді Download Run now
Napravi razlomak (HTML5) HTML Бөлшек түрінде жаз (HTML5) Download Run now
Napravi razlomak Java фракция салу Download Run now
Napravi molekulu Java молекула жинағы Download Run now
Izgradi atom (HTML5) HTML Атом құрылысы (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java атомды құрыңыз Download Run now
Potisak Flash Архимед күші Download Run now
FUNKCIJE, IZVODI, INTEGRALI - GRAFIČKI Flash Есептегіш графа Download Run now
KONDENZATOR Java лабороторияның конденсаторы Download Run now
KONDENZATOR: Osnove (HTML5) HTML Конденсаторлардың сыйымдылығы: негізі (HTML5) Download Run now
Naelektrisanja i polja (HTML5) HTML Charges and Fields (HTML5) Download Run now
ELEKTRIČNA POLJA TAČKASTIH NAELEKTRISANJA Flash Оқтайды және егістіктер Download Run now
Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC) (HTML5) HTML Тұрақты токтың электр тізбегі (HTML5) Download Run now
Komplet za jednosmjernu struju (DC) - Virtuelna laboratorija (HTML5) HTML Тұрақты токтың электр тізбегі: Виртуалды зертхана (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje (HTML5) HTML Түсті көру (HTML5) Download Run now
KAKO VIDIMO BOJE Java Түсті көру Download Run now
Koncentracija (HTML5) HTML Молярлық концентрация (HTML5) Download Run now
Koncentracija Java Шоғырлану Download Run now
Provodljivost Java Өткізгіштік Download Run now
Kulonov zakon (HTML5) HTML Кулон заңы (HTML5) Download Run now
DVOSTRUKA JAMA I KOVALENTNA VEZA Java Қос құдық және ковалент міндеттемелер Download Run now
Fitovanje podataka (HTML5) HTML Функция кестесінің құрылымы (HTML5) Download Run now
Interpolаcijа podаtаkа polinomom (krivom) Flash Формуларды сайлау Download Run now
DEJVISON-DŽERMEROV EKSPERIMENT Davisson-Germer Experiment Java Davisson-Germer: электрондық дифракция Download Run now
Gustina Flash Тығыздық Download Run now
Difuzija (HTML5) HTML Диффузия (HTML5) Download Run now
NEONSKA SVJETLA & DRUGE LAMPE SA PRAŽNJENJEM U GASU Java Неон жарықтар және басқалары разрядтық жарықтар Download Run now
Električno polje Java Арманның электр облысы Download Run now
Električni hokej je bolji od električne stolice! Java Электр Хоккей Жазығы Download Run now
ENERGIJA, VRSTE I PROMJENE (HTML5) HTML Энергия пішіндері мен өзгерулері (HTML5) Download Run now
ENERGIJA, VRSTE I PROMJENE Java Энергия пішіндері мен өзгерулері Download Run now
Energija u skejt-parku Java Energy Skate Park Download Run now
Energija u skejt-parku: Osnovna verzija (HTML5) HTML Энергетикалық скейт саябағы: негіздер (HTML5) Download Run now
Energija u skejt-parku: Osnovna verzija Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Istraživač jednačina (HTML5) HTML Теңсіздіктер шешімі (HTML5) Download Run now
Istraživač jednačina: Osnove (HTML5) HTML Теңдік: Негіздері (HTML5) Download Run now
Istraživač jednačina: Dvije promjenljive (HTML5) HTML Екі айнымалы теңдік (HTML5) Download Run now
Grafik kvadratne funkcije Flash Өздігінен жазатын уравнение Download Run now
Poređenje i procjena Flash Сарапшылық Download Run now
Novčići (Algebarski izrazi) (HTML5) HTML Рационал өрнектер (HTML5) Download Run now
Fаrаdejevа elektromаgnetnа lаborаtorijа Java Электромагниттік Фарадай Зертханасы Download Run now
Faradejev zakon (HTML5) HTML Фарадей заңы (HTML5) Download Run now
Fаrаdejev zаkon elektromаgnetne indukcije Flash Фарадей заңы Download Run now
Protok fluida i pritisak Java Сұйықтықтың қысымы мен ағын Download Run now
SILE I KRETANJE Java Күш және Қозғалыс Download Run now
Sile i kretanje - Osnove (HTML5) HTML Forces and Motion: Basics (HTML5) Download Run now
Sile i kretanje - Osnove Java күш және қозғалыс: негізлер Download Run now
Razlomci (HTML5) HTML Бөлшектерді салыстыру  (HTML5) Download Run now
Sparivanje razlomaka Java фракция қиыстыру Download Run now
Razlomci: Jednakosti (HTML5) HTML Бөлшектер: Теңдік (HTML5) Download Run now
Razlomci: Uvod (HTML5) HTML Бөлшектер: Кіріспе (HTML5) Download Run now
Razlomci - Uvod Java фракция орнату Download Run now
Razlomci: Mješoviti brojevi (HTML5) HTML Бөлшектер: Аралас сандар (HTML5) Download Run now
Trenje (HTML5) HTML Үйкеліс (HTML5) Download Run now
Trenje (koncept) Flash үйкеліс Download Run now
Graditelj funkcija (HTML5) HTML Функцияларды құру (HTML5) Download Run now
Graditelj jednačina: osnove (HTML5) HTML Функцияналдық тәуелділік негіздері (HTML5) Download Run now
Gas - uvod (HTML5) HTML Газдар. Кіріспе (HTML5) Download Run now
Osobine gasa (HTML5) HTML Газдың қасиеттері (HTML5) Download Run now
OSOBINE IDEALNOG GASA Java Дүние-мүліктер газ Download Run now
Osobine gena - Osnove (HTML5) HTML Тұқым әлпеті. Негіздер (HTML5) Download Run now
Osobine gena - Osnove Java Тұқым әлпеті - Негіздер Download Run now
REGULACIJA LAKTOZE- GENSKE MAŠINE Gene Machine: The Lac Operon Java Зәузаттың машинасы: табиғи лақтың опероны Download Run now
Generator Java Генератор Download Run now
Geometrijska optika Flash Геометриялық оптика Download Run now
GLEČERI Java мұздықтар Download Run now
Crtanje pravih (HTML5) HTML Түзудің теңдеуі (HTML5) Download Run now
Crtanje pravih Java Графикалық сызықтар Download Run now
Grafik kvadratne funkcije (HTML5) HTML Квадрат функция графигі (HTML5) Download Run now
Prava-nagib-odsječak (HTML5) HTML Түзудің бұрыштық коэффициенттік теңдеуі (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbite (HTML5) HTML Гравитация және орбиталар (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbite Java Тартылыс күші және орбиталар Download Run now
Gravitacija (HTML5) HTML Тартылыс күші зертханасы (HTML5) Download Run now
GRAVITACIONA LABORATORIJA Java гравитациялық күш Download Run now
Gravitaciona sila: Osnove (HTML5) HTML Тартылыс күші: Негіздері (HTML5) Download Run now
Hukov zakon (HTML5) HTML Hooke's Law (HTML5) Download Run now
MODELI ATOMA VODONIKA Java Сутек атомының қалыптары Download Run now
Izotopi i atomska masa (HTML5) HTML Изотоптар. Салыстырмалы атомдық масса (HTML5) Download Run now
IZOTOPI I ATOMSKE MASE Java Изотоптар және атомның массасы Download Run now
Džontra, dakle, Volta (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
BUBAMARA - KRETANJE 2D Java Қызыл қоңызды қозғалыс 2D Download Run now
LASERI Java Лазерлер Download Run now
Regresija najmanjih kvadrata (HTML5) HTML Регрессия және ең кіші квадраттар әдісі (HTML5) Download Run now
MJESEČEV MODUL Flash ғарыштық тоқталыс Download Run now
Magnet i kompas Java Магнит және компас Download Run now
Magneti i elektromagneti Java Магниттер және Электромагниттер Download Run now
Dopuni do 10 (HTML5) HTML Сандардың құрамы (HTML5) Download Run now
Mase i opruge (HTML5) HTML Серіппелі маятник (HTML5) Download Run now
Mase i opruge: Osnove (HTML5) HTML Серіппелі маятник: Негіздері (HTML5) Download Run now
Lavirint (brzina - ubrzanje) Java Maze ойыны Download Run now
Transport kroz membranu Java Жарғақшалық Каналдары Download Run now
MIKROTALASI Java Микротолқындар Download Run now
Molarnost (HTML5) HTML Молярлығы (HTML5) Download Run now
Molarnost Java Molarity Download Run now
MOLEKULARNI MOTORI (ENZIMI) Java Молекулалық қозғағыштар Download Run now
Polarnost molekule (HTML5) HTML Molecule Polarity (HTML5) Download Run now
Polarnost molekule Java Molecule Polarity Download Run now
Molekule i svjetlost (HTML5) HTML Молекулалар және сәуле түсіру (HTML5) Download Run now
Molekule i svjetlost Java Молекулалар және сәуле түсіру Download Run now
Oblici molekule (HTML5) HTML Молекул пішіндері (HTML5) Download Run now
Oblici molekule Java Молекул пішіндері Download Run now
Oblici molekule: Osnove (HTML5) HTML Молекула пішіндерінің негізгі құрылымы (HTML5) Download Run now
Oblici molekule: Osnove Java Молекулдық пішін: негіз Download Run now
Kretanje u 2-D Java 2D қозғалыс Download Run now
Šetаč (promjenljivo prаvolinijsko kretаnje) Java Қозғалатын адам Download Run now
MRI-NAJJEDNOSTAVNIJE Java Жеңілдетілген МРТ Download Run now
PRIRODNA SELEKCIJA Java Табиғи сұрыптау Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
NEURON Java Нейрон Download Run now
Normalni modovi Flash қалыпты тізімдер Download Run now
Nuklearni raspad Java Ядроның бөлігі Download Run now
Omov zakon (HTML5) HTML Ohm's Law (HTML5) Download Run now
Omov zakon Flash охымнын заны Download Run now
KVANTNA OPTIKA Java Оптикалық кванттық тексеріс Download Run now
OPTIČKE PINCETE I APLIKACIJE Java Оптикалық пинцет және аддендумдер Download Run now
Klatno Flash Маятниқтың зертханасы Download Run now
FOTOELEKTRIČNI EFEKAT Java Фотоэлектрлік эффект Download Run now
pH skala (HTML5) HTML pH:шәкіл (HTML5) Download Run now
pH SKALA Java pH:шәкіл Download Run now
pH skala: Osnove (HTML5) HTML pH шкаласы: негіздер (HTML5) Download Run now
Tektonske ploče Java Тектоникалык плитасы Download Run now
Plinko vjerovatnoća (HTML5) HTML Ықтималдықтар теориясы элеменеттері (HTML5) Download Run now
RASPODJELA VJEROVATNOĆE Flash Пинконын Мүмкіндік Download Run now
Kretаnje projektilа Flash снаряддын қозғалыс Download Run now
Igralište proporcije (HTML5) HTML «Пропорция» ойыны (HTML5) Download Run now
KVANTNI TUNEL EFEKAT I TALASNI PAKET Java <html>Болмады қолдан- сендер have өзгерістер, нешінші.<br>Сендер оларды қолдану қалайсыңдар?</html> Download Run now
KVANTNO-TALASNA INTERFERENCIJA Java Кванттық қабаттасушылық Толқын Download Run now
ZRAČENJE NAELEKTRISANJA U KRETANJU Flash Жүктің сәулеленуі Download Run now
DATIRANJE POMOĆU RADIOAKTIVNOSTI - IGRA Java Радиоактивті Уақытты Ойын Download Run now
RADIO TALASI & ELEKTROMAGNETNA POLJA Java Radio толқынның & электромагнитті егістіктері Download Run now
STRMA RAVAN: SILE I KRETANJE Java Көлбеу жазықтық: Күштер және Қозғалыс Download Run now
Reaktanti, produkti reakcije i viškovi (HTML5) HTML Реагент, өнімдер және қалдықтар (HTML5) Download Run now
REAKTANTI,PRODUKTI REAKCIJE I VIŠKOVI Java Реагент, өнімдер және қалдықтар Download Run now
HEMIJSKE REAKCIJE I PROMJENE Java Реакцияның & шамалары Download Run now
Otpornost žice (HTML5) HTML Resistance in a Wire (HTML5) Download Run now
Omov zakon Flash Қарсылық тартылымда Download Run now
Rezonanca Flash Resonance Download Run now
POVRATNI (REVERZIBILNI) PROCESI Java Айналымды реакциялар Download Run now
Rаderfordovo (Rutherford) rаsijanje (HTML5) HTML Себудің Резерфорды (HTML5) Download Run now
Rаderfordovo (Rutherford) rаsijanje Java Себудің Резерфорды Download Run now
MODEL SAMOPOKRETNIH ČESTICA Java Өзін-өзі басқаратын бөлшектің үлгі Download Run now
POLUPROVODNICI Java Шалаөткізгіштер Download Run now
Signal i provodnik Java Белгінің circuit Download Run now
SOLI & OTAPANJE Java Тұздың ерігішткі Download Run now
ZVUČNI TALASI Java Дыбыс Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Agregatna stanja Java Заттың түрлері Download Run now
Agregatna stanja: osnovni nivo (HTML5) HTML Заттың агрегаттық күйлері: Негіздері (HTML5) Download Run now
Agregatna stanja: osnovni nivo Java Заттың түрлері:Негіздер Download Run now
ŠTERN-GERLAHOV EKSPERIMENT Flash Stern-Gerlach эксперименті Download Run now
ISTEZANJE DNA Java Көсіл- DNA Download Run now
Rastvori šećera i soli Java шекер және тұз шығарулары Download Run now
Tijelo na strmoj ravni Java Құтырғандық Download Run now
DŽONTRA, ZNAČI, VOLTA Java Джон Траволтэйдж Download Run now
Trigonometrijske funkcije (HTML5) HTML Тригонометриялық саяхат (HTML5) Download Run now
Pritisak (HTML5) HTML Гидростатикалық қысым (HTML5) Download Run now
Hidrostatički pritisak Java Қысымның астында Download Run now
Pijaca, šoping i trke (HTML5) HTML Өлшем бірліктері (HTML5) Download Run now
Sabiranje vektora (HTML5) HTML Векторларды қосу (HTML5) Download Run now
Sabiranje vektora Flash Векторлық қосу Download Run now
Sabiranje vektora: Jednačine (HTML5) HTML Векторларды қосу: Теңдеулер (HTML5) Download Run now
Interferencija talasa (HTML5) HTML Толқындар интерференциясы (HTML5) Download Run now
Talas na žici (HTML5) HTML Тербеліс негізінде құралған механикалық толқындар (HTML5) Download Run now
TALAS NA ŽICI Flash Толқын толық тәуелділікте Download Run now
Talasi - Uvod (HTML5) HTML Толқындар. Кіріспе (HTML5) Download Run now

Još uvijek neprevedeno Kazaški

Preostale simulacije možete prevesti pomoću PhET Translation Utility.