Kazakh (Kazakh)

Disolucións Ácido-Base (HTML5) HTML Судағы ерітінділердегі қышқылдық-негіздік реакциялар (HTML5) Download Run now
Disolucións Ácido-Base Java басындағы танымдыр Download Run now
Decaemento Alfa Java Альфа Шашылу Download Run now
- HTML Фигуралардың конструкторы (HTML5) Download Run now
- HTML Ауданды есептеу (HTML5) Download Run now
- HTML Ауданды ондық бөлшектермен есептеу (HTML5) Download Run now
- HTML Ауданын табудың негіздері (HTML5) Download Run now
- HTML Көбейту жолымен ауданын есептеу (HTML5) Download Run now
- HTML Көбейту кестесі (HTML5) Download Run now
- Flash Арифметика Download Run now
- HTML Атомдардың өзара әсерлесуі (HTML5) Download Run now
Interaccións atómicas Java Атомды әрекеттестіктер Download Run now
Lei de Equilibrio (HTML5) HTML Тепе-теңдік (HTML5) Download Run now
Lei de Equilibrio Java Тепе-теңдік ойыны Download Run now
Axustando Ecuacións Químicas (HTML5) HTML Химиялық теңдеулерді теңестіру (HTML5) Download Run now
Axustando Ecuacións Químicas Java иінтіректік химиялық көбейту Download Run now
Balóns e Flotabilidade Java Әуе шардың & малтығыштқы Download Run now
Globos e Electicidade Estática (HTML5) HTML Balloons and Static Electricity (HTML5) Download Run now
Globos e Electicidade Estática Java Әуе шар және статикалық электр Download Run now
- Java таспаның құрылымы Download Run now
Circuito con Pila_Resistor Java аккомулятор-кедергінің шынжыры Download Run now
Battery Voltage Java батареяы күші Download Run now
Lab Lei de Beer (HTML5) HTML Ерітінділер (HTML5) Download Run now
Lab Lei de Beer Java Сыраның заңды зертханасы Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Curvando a luz Java жарық бүгілісі Download Run now
Decaemento Beta Java Бета шашылу Download Run now
- HTML Қара дене спектрі (HTML5) Download Run now
Espectro do Corpo Negro Flash Қара дене спектрі Download Run now
- Java кванттық шекара мәлімдейді Download Run now
- HTML Бөлшек түрінде жаз (HTML5) Download Run now
- Java фракция салу Download Run now
Constrúe unha molécula Java молекула жинағы Download Run now
Constrúe un átomo (HTML5) HTML Атом құрылысы (HTML5) Download Run now
Constrúe un átomo Java атомды құрыңыз Download Run now
Flotabilidade Flash Архимед күші Download Run now
- Flash Есептегіш графа Download Run now
Condensador Lab Java лабороторияның конденсаторы Download Run now
- HTML Конденсаторлардың сыйымдылығы: негізі (HTML5) Download Run now
- HTML Charges and Fields (HTML5) Download Run now
Cargas e Campos Flash Оқтайды және егістіктер Download Run now
- HTML Тұрақты токтың электр тізбегі (HTML5) Download Run now
- HTML Тұрақты токтың электр тізбегі: Виртуалды зертхана (HTML5) Download Run now
Visión Color (HTML5) HTML Түсті көру (HTML5) Download Run now
Visión Color Java Түсті көру Download Run now
- HTML Молярлық концентрация (HTML5) Download Run now
Concentración Java Шоғырлану Download Run now
Conductividade Java Өткізгіштік Download Run now
- HTML Кулон заңы (HTML5) Download Run now
- Java Қос құдық және ковалент міндеттемелер Download Run now
- Flash Формуларды сайлау Download Run now
Davisson-Germer: Diffracción de Electróns Java Davisson-Germer: электрондық дифракция Download Run now
Densidade Flash Тығыздық Download Run now
Luces de Neón e outras lámpadas de descarga Java Неон жарықтар және басқалары разрядтық жарықтар Download Run now
- Java Арманның электр облысы Download Run now
Hóckey nun Campo Eléctrico Java Электр Хоккей Жазығы Download Run now
- HTML Энергия пішіндері мен өзгерулері (HTML5) Download Run now
- Java Энергия пішіндері мен өзгерулері Download Run now
Enerxía Parque Patinaxe Java Energy Skate Park Download Run now
Enerxía Parque Patinaxe: inicio (HTML5) HTML Энергетикалық скейт саябағы: негіздер (HTML5) Download Run now
Enerxía Parque Patinaxe: inicio Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
- HTML Теңсіздіктер шешімі (HTML5) Download Run now
- HTML Теңдік: Негіздері (HTML5) Download Run now
- HTML Екі айнымалы теңдік (HTML5) Download Run now
- Flash Өздігінен жазатын уравнение Download Run now
- Flash Сарапшылық Download Run now
- HTML Рационал өрнектер (HTML5) Download Run now
Lab Lei de Faraday Java Электромагниттік Фарадай Зертханасы Download Run now
- HTML Фарадей заңы (HTML5) Download Run now
Lei de Faraday Flash Фарадей заңы Download Run now
Fluxo e Presión do fluído Java Сұйықтықтың қысымы мен ағын Download Run now
Forzas e movemento Java Күш және Қозғалыс Download Run now
Forzase movemento: Inicial (HTML5) HTML Forces and Motion: Basics (HTML5) Download Run now
Forzase movemento: Inicial Java күш және қозғалыс: негізлер Download Run now
- HTML Бөлшектерді салыстыру  (HTML5) Download Run now
- Java фракция қиыстыру Download Run now
- HTML Бөлшектер: Теңдік (HTML5) Download Run now
- HTML Бөлшектер: Кіріспе (HTML5) Download Run now
- Java фракция орнату Download Run now
- HTML Бөлшектер: Аралас сандар (HTML5) Download Run now
Friction (HTML5) HTML Үйкеліс (HTML5) Download Run now
friction Flash үйкеліс Download Run now
- HTML Функцияларды құру (HTML5) Download Run now
- HTML Функцияналдық тәуелділік негіздері (HTML5) Download Run now
Propiedades do Gas Java Дүние-мүліктер газ Download Run now
- HTML Тұқым әлпеті. Негіздер (HTML5) Download Run now
- Java Тұқым әлпеті - Негіздер Download Run now
- Java Зәузаттың машинасы: табиғи лақтың опероны Download Run now
Xerador Java Генератор Download Run now
Óptica Xeométrica Flash Геометриялық оптика Download Run now
- Java мұздықтар Download Run now
- HTML Түзудің теңдеуі (HTML5) Download Run now
- Java Графикалық сызықтар Download Run now
- HTML Квадрат функция графигі (HTML5) Download Run now
- HTML Түзудің бұрыштық коэффициенттік теңдеуі (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas (HTML5) HTML Гравитация және орбиталар (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas Java Тартылыс күші және орбиталар Download Run now
Gravidade Lab (HTML5) HTML Тартылыс күші зертханасы (HTML5) Download Run now
Gravidade Lab Java гравитациялық күш Download Run now
- HTML Hooke's Law (HTML5) Download Run now
Modelós do átomo de Hidróxeno Java Сутек атомының қалыптары Download Run now
- HTML Изотоптар. Салыстырмалы атомдық масса (HTML5) Download Run now
Isótopos e Masa atómica Java Изотоптар және атомның массасы Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Movemento dunha Xoaniña 2D Java Қызыл қоңызды қозғалыс 2D Download Run now
Láseres Java Лазерлер Download Run now
- HTML Регрессия және ең кіші квадраттар әдісі (HTML5) Download Run now
Alunizador Flash ғарыштық тоқталыс Download Run now
Imán e Compás Java Магнит және компас Download Run now
Imáns e electroimáns Java Магниттер және Электромагниттер Download Run now
- HTML Сандардың құрамы (HTML5) Download Run now
- HTML Серіппелі маятник (HTML5) Download Run now
- HTML Серіппелі маятник: Негіздері (HTML5) Download Run now
Xogo do Labirinto Java Maze ойыны Download Run now
- Java Жарғақшалық Каналдары Download Run now
Microondas Java Микротолқындар Download Run now
Molaridade (HTML5) HTML Молярлығы (HTML5) Download Run now
Molaridade Java Molarity Download Run now
- Java Молекулалық қозғағыштар Download Run now
Polaridade da molécula (HTML5) HTML Molecule Polarity (HTML5) Download Run now
Polaridade da molécula Java Molecule Polarity Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML Молекулалар және сәуле түсіру (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz Java Молекулалар және сәуле түсіру Download Run now
Formas Moleculares (HTML5) HTML Молекул пішіндері (HTML5) Download Run now
Formas Moleculares Java Молекул пішіндері Download Run now
- HTML Молекула пішіндерінің негізгі құрылымы (HTML5) Download Run now
Formas Moleculares Java Молекулдық пішін: негіз Download Run now
Movemento en 2D Java 2D қозғалыс Download Run now
O camiñante Java Қозғалатын адам Download Run now
- Java Жеңілдетілген МРТ Download Run now
- Java Табиғи сұрыптау Download Run now
- HTML Neuron (HTML5) Download Run now
- Java Нейрон Download Run now
Modos de vibración Flash қалыпты тізімдер Download Run now
Fisión Nuclear Java Ядроның бөлігі Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML Ohm's Law (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash охымнын заны Download Run now
- Java Оптикалық кванттық тексеріс Download Run now
- Java Оптикалық пинцет және аддендумдер Download Run now
Péndulo Lab Flash Маятниқтың зертханасы Download Run now
Efecto Fotoeléctrico Java Фотоэлектрлік эффект Download Run now
Escala pH (HTML5) HTML pH:шәкіл (HTML5) Download Run now
Escala pH Java pH:шәкіл Download Run now
- HTML pH шкаласы: негіздер (HTML5) Download Run now
- Java Тектоникалык плитасы Download Run now
- HTML Ықтималдықтар теориясы элеменеттері (HTML5) Download Run now
- Flash Пинконын Мүмкіндік Download Run now
Movemento de Proxectís Flash снаряддын қозғалыс Download Run now
- HTML «Пропорция» ойыны (HTML5) Download Run now
- Java <html>Болмады қолдан- сендер have өзгерістер, нешінші.<br>Сендер оларды қолдану қалайсыңдар?</html> Download Run now
Interferencia Onda Cuántica Java Кванттық қабаттасушылық Толқын Download Run now
- Flash Жүктің сәулеленуі Download Run now
Xogo de Datación Radiactiva Java Радиоактивті Уақытты Ойын Download Run now
Ondas de Radio & Campos EM Java Radio толқынның & электромагнитті егістіктері Download Run now
Plano Inclinado: Forzas e movemento Java Көлбеу жазықтық: Күштер және Қозғалыс Download Run now
Reactivos, Productos e Sobrantes (HTML5) HTML Реагент, өнімдер және қалдықтар (HTML5) Download Run now
Reactivos, Productos e Sobrantes Java Реагент, өнімдер және қалдықтар Download Run now
Reaccións e Rtos Java Реакцияның & шамалары Download Run now
Resistencia nun fío (HTML5) HTML Resistance in a Wire (HTML5) Download Run now
Resistencia nun fío Flash Қарсылық тартылымда Download Run now
- Flash Resonance Download Run now
Reacción reversible Java Айналымды реакциялар Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML Себудің Резерфорды (HTML5) Download Run now
Dispersión de Rutherford Java Себудің Резерфорды Download Run now
- Java Өзін-өзі басқаратын бөлшектің үлгі Download Run now
Semiconductores Java Шалаөткізгіштер Download Run now
Circuito Java Белгінің circuit Download Run now
Sales e Solubilidade Java Тұздың ерігішткі Download Run now
Son Java Дыбыс Download Run now
- HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Estados da materia Java Заттың түрлері Download Run now
- HTML Заттың агрегаттық күйлері: Негіздері (HTML5) Download Run now
Estados da materia: Básicos Java Заттың түрлері:Негіздер Download Run now
Experimento Stern-Gerlach Flash Stern-Gerlach эксперименті Download Run now
- Java Көсіл- DNA Download Run now
Solucións de Azucre e Sal Java шекер және тұз шығарулары Download Run now
O Plano inclinado Java Құтырғандық Download Run now
John Travoltage Java Джон Траволтэйдж Download Run now
- HTML Тригонометриялық саяхат (HTML5) Download Run now
Baixo presión (HTML5) HTML Гидростатикалық қысым (HTML5) Download Run now
Baixo presión Java Қысымның астында Download Run now
- HTML Өлшем бірліктері (HTML5) Download Run now
Suma de vectores Flash Векторлық қосу Download Run now
- HTML Толқындар интерференциясы (HTML5) Download Run now
Onda nunha corda (HTML5) HTML Тербеліс негізінде құралған механикалық толқындар (HTML5) Download Run now
Onda nunha corda Flash Толқын толық тәуелділікте Download Run now

Simulacións aínda non traducidas Kazakh

As simulacións restantes poden ser traducidas usanda a PhET Translation Utility.