Kazakh (Kazaks)

Oplossingen van zuren en basen (HTML5) HTML Судағы ерітінділердегі қышқылдық-негіздік реакциялар (HTML5) Download Run now
Zuur-Base oplossingen Java басындағы танымдыр Download Run now
Alfaverval Java Альфа Шашылу Download Run now
Een oppervlakte bouwen (HTML5) HTML Фигуралардың конструкторы (HTML5) Download Run now
Algebra van oppervlakte (HTML5) HTML Ауданды есептеу (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model decimalen (HTML5) HTML Ауданды ондық бөлшектермен есептеу (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model inleiding (HTML5) HTML Ауданын табудың негіздері (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model vermenigvuldiging (HTML5) HTML Көбейту жолымен ауданын есептеу (HTML5) Download Run now
Rekenen (HTML5) HTML Көбейту кестесі (HTML5) Download Run now
Rekenen Flash Арифметика Download Run now
Interacties tussen atomen (HTML5) HTML Атомдардың өзара әсерлесуі (HTML5) Download Run now
Atomaire interacties Java Атомды әрекеттестіктер Download Run now
Balanceren (HTML5) HTML Тепе-теңдік (HTML5) Download Run now
Balanceer Act Java Тепе-теңдік ойыны Download Run now
Reactievergelijkingen doen kloppen (HTML5) HTML Химиялық теңдеулерді теңестіру (HTML5) Download Run now
Reactievergelijkingen kloppend maken Java иінтіректік химиялық көбейту Download Run now
Ballonnen en opwaartse kracht Java Әуе шардың & малтығыштқы Download Run now
Ballonnen en statische elektriciteit (HTML5) HTML Balloons and Static Electricity (HTML5) Download Run now
Ballonnen en statische elektriciteit Java Әуе шар және статикалық электр Download Run now
Bandstructuur Java таспаның құрылымы Download Run now
Schakelling met batterij en weerstand Java аккомулятор-кедергінің шынжыры Download Run now
Spanning batterij Java батареяы күші Download Run now
Wet van Beer lab (HTML5) HTML Ерітінділер (HTML5) Download Run now
Wet van Beer - Lab Java Сыраның заңды зертханасы Download Run now
Lichtbreking (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Breking en terugkaatsing van licht Java жарық бүгілісі Download Run now
Betaverval Java Бета шашылу Download Run now
Spectrum zwarte straler (HTML5) HTML Қара дене спектрі (HTML5) Download Run now
zwarte straler Flash Қара дене спектрі Download Run now
Quantum bindingstoestanden Java кванттық шекара мәлімдейді Download Run now
Maak een breuk (HTML5) HTML Бөлшек түрінде жаз (HTML5) Download Run now
Bouw een breuk Java фракция салу Download Run now
Bouw een molecuul Java молекула жинағы Download Run now
Bouw een atoom (HTML5) HTML Атом құрылысы (HTML5) Download Run now
Bouw een atoom Java атомды құрыңыз Download Run now
Drijven Flash Архимед күші Download Run now
Afgeleiden en Integralen tekenen Flash Есептегіш графа Download Run now
Condensator Lab Java лабороторияның конденсаторы Download Run now
Condensator lab: eenvoudig (HTML5) HTML Конденсаторлардың сыйымдылығы: негізі (HTML5) Download Run now
Ladingen en velden (HTML5) HTML Charges and Fields (HTML5) Download Run now
charges-and-fields Flash Оқтайды және егістіктер Download Run now
Circuit constructiedoos: gelijkstroom (HTML5) HTML Тұрақты токтың электр тізбегі (HTML5) Download Run now
Circuit constructiedoos: gelijkstroom - Virtueel lab (HTML5) HTML Тұрақты токтың электр тізбегі: Виртуалды зертхана (HTML5) Download Run now
Kleuren zien (HTML5) HTML Түсті көру (HTML5) Download Run now
KLEUR Java Түсті көру Download Run now
Concentratie (HTML5) HTML Молярлық концентрация (HTML5) Download Run now
Concentratie Java Шоғырлану Download Run now
Geleidingsvermogen Java Өткізгіштік Download Run now
De wet van Coulomb (HTML5) HTML Кулон заңы (HTML5) Download Run now
Covalente bindingen (dubbele potentiaalputten) Java Қос құдық және ковалент міндеттемелер Download Run now
Fitting van kromme (HTML5) HTML Функция кестесінің құрылымы (HTML5) Download Run now
Functie van een grafiek bepalen Flash Формуларды сайлау Download Run now
Davisson-Germer: diffractie van elektronen Java Davisson-Germer: электрондық дифракция Download Run now
Dichtheid Flash Тығыздық Download Run now
Diffusie (HTML5) HTML Диффузия (HTML5) Download Run now
Neonverlichting en andere ontladingslampen Java Неон жарықтар және басқалары разрядтық жарықтар Download Run now
Elveld Java Арманның электр облысы Download Run now
Elektrischveldhockey Java Электр Хоккей Жазығы Download Run now
Soorten en veranderingen van energie (HTML5) HTML Энергия пішіндері мен өзгерулері (HTML5) Download Run now
Soorten en veranderingen van energie Java Энергия пішіндері мен өзгерулері Download Run now
EnergieSkatepark Java Energy Skate Park Download Run now
Energie in het schaatspark: eenvoudig (HTML5) HTML Энергетикалық скейт саябағы: негіздер (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Ontdek gelijkheid (HTML5) HTML Теңсіздіктер шешімі (HTML5) Download Run now
Ontdek gelijkheid: eenvoudig (HTML5) HTML Теңдік: Негіздері (HTML5) Download Run now
Ontdek gelijkheid: twee veranderlijken (HTML5) HTML Екі айнымалы теңдік (HTML5) Download Run now
Grafieken van vergelijkingen tekenen Flash Өздігінен жазатын уравнение Download Run now
Schatting Flash Сарапшылық Download Run now
Uitdrukkingen omwisselen (HTML5) HTML Рационал өрнектер (HTML5) Download Run now
Faraday's Elektromagnetisch Lab Java Электромагниттік Фарадай Зертханасы Download Run now
De wet van Faraday (HTML5) HTML Фарадей заңы (HTML5) Download Run now
faradays-law Flash Фарадей заңы Download Run now
Vloeistofdruk en stroming Java Сұйықтықтың қысымы мен ағын Download Run now
Forces and Motion Java Күш және Қозғалыс Download Run now
Kracht en beweging: eenvoudig (HTML5) HTML Forces and Motion: Basics (HTML5) Download Run now
Kracht en beweging: basis Java күш және қозғалыс: негізлер Download Run now
Kies je breuk (HTML5) HTML Бөлшектерді салыстыру  (HTML5) Download Run now
Breuken paren Java фракция қиыстыру Download Run now
Breuken: gelijkheid (HTML5) HTML Бөлшектер: Теңдік (HTML5) Download Run now
Breuken: inleiding (HTML5) HTML Бөлшектер: Кіріспе (HTML5) Download Run now
Inleiding breuken Java фракция орнату Download Run now
Breuken: gemengde getallen (HTML5) HTML Бөлшектер: Аралас сандар (HTML5) Download Run now
Wrijving (HTML5) HTML Үйкеліс (HTML5) Download Run now
Wrijving Flash үйкеліс Download Run now
Functie Bouwer (HTML5) HTML Функцияларды құру (HTML5) Download Run now
Functiebouwer: eenvoudig (HTML5) HTML Функцияналдық тәуелділік негіздері (HTML5) Download Run now
Inleiding gassen (HTML5) HTML Газдар. Кіріспе (HTML5) Download Run now
Eigenschappen van gassen (HTML5) HTML Газдың қасиеттері (HTML5) Download Run now
Eigenschappen van gassen Java Дүние-мүліктер газ Download Run now
Wat je moet weten over uitdrukkingen van genen (HTML5) HTML Тұқым әлпеті. Негіздер (HTML5) Download Run now
- Java Тұқым әлпеті - Негіздер Download Run now
- Java Зәузаттың машинасы: табиғи лақтың опероны Download Run now
Generator Java Генератор Download Run now
geometric-optics Flash Геометриялық оптика Download Run now
Gletsjers Java мұздықтар Download Run now
Rechten tekenen (HTML5) HTML Түзудің теңдеуі (HTML5) Download Run now
Grafieken tekenen Java Графикалық сызықтар Download Run now
Kwadratische grafieken (HTML5) HTML Квадрат функция графигі (HTML5) Download Run now
Tekenen van helling-interval (HTML5) HTML Түзудің бұрыштық коэффициенттік теңдеуі (HTML5) Download Run now
Gravitatie en banen (HTML5) HTML Гравитация және орбиталар (HTML5) Download Run now
Zwaartekracht en Banen Java Тартылыс күші және орбиталар Download Run now
Gravitatiekracht lab (HTML5) HTML Тартылыс күші зертханасы (HTML5) Download Run now
Gravitatiekracht Laboratorium Java гравитациялық күш Download Run now
Gravitatiekracht Lab: eenvoudig (HTML5) HTML Тартылыс күші: Негіздері (HTML5) Download Run now
Wet van Hooke (HTML5) HTML Hooke's Law (HTML5) Download Run now
Modellen van een waterstofatoom Java Сутек атомының қалыптары Download Run now
Isotopen en atoommassa (HTML5) HTML Изотоптар. Салыстырмалы атомдық масса (HTML5) Download Run now
isotopen en atoommassa Java Изотоптар және атомның массасы Download Run now
John Tra(voltage) (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Onzelieveheersbeestjekruipt tweedimensionaal Java Қызыл қоңызды қозғалыс 2D Download Run now
Lasers Java Лазерлер Download Run now
Kleinste kwadraten regressie (HTML5) HTML Регрессия және ең кіші квадраттар әдісі (HTML5) Download Run now
Maanlander Flash ғарыштық тоқталыс Download Run now
Magnet and Compass Java Магнит және компас Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Магниттер және Электромагниттер Download Run now
Maak een tien (HTML5) HTML Сандардың құрамы (HTML5) Download Run now
Massa’s en veren (HTML5) HTML Серіппелі маятник (HTML5) Download Run now
Massa’s en veren: eenvoudig (HTML5) HTML Серіппелі маятник: Негіздері (HTML5) Download Run now
Doolhofspel Java Maze ойыны Download Run now
- Java Жарғақшалық Каналдары Download Run now
Magnetrons Java Микротолқындар Download Run now
Molariteit (HTML5) HTML Молярлығы (HTML5) Download Run now
molariteit Java Molarity Download Run now
Moleculaire motors Java Молекулалық қозғағыштар Download Run now
Polariteit van moleculen (HTML5) HTML Molecule Polarity (HTML5) Download Run now
polariteit molecuul Java Molecule Polarity Download Run now
Moleculen en licht (HTML5) HTML Молекулалар және сәуле түсіру (HTML5) Download Run now
Molecules en licht Java Молекулалар және сәуле түсіру Download Run now
Vormen van moleculen (HTML5) HTML Молекул пішіндері (HTML5) Download Run now
Ruimtelijke structuren Java Молекул пішіндері Download Run now
Vormen van moleculen: eenvoudig (HTML5) HTML Молекула пішіндерінің негізгі құрылымы (HTML5) Download Run now
Ruimtelijke structuren: basis Java Молекулдық пішін: негіз Download Run now
Beweging in een vlak Java 2D қозғалыс Download Run now
Het bewegende mannetje Java Қозғалатын адам Download Run now
Vereenvoudigd MRI Java Жеңілдетілген МРТ Download Run now
Natuurlijke selectie Java Табиғи сұрыптау Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
- Java Нейрон Download Run now
- Flash қалыпты тізімдер Download Run now
Kernsplitsing Java Ядроның бөлігі Download Run now
Wet van Ohm (HTML5) HTML Ohm's Law (HTML5) Download Run now
ohms-law Flash охымнын заны Download Run now
Optisch manipuleren van lichtpulsen Java Оптикалық кванттық тексеріс Download Run now
Optisch pincet Java Оптикалық пинцет және аддендумдер Download Run now
pendulum-lab Flash Маятниқтың зертханасы Download Run now
Fotoelektrisch effect Java Фотоэлектрлік эффект Download Run now
pH schaal (HTML5) HTML pH:шәкіл (HTML5) Download Run now
pH-schaal Java pH:шәкіл Download Run now
pH schaal: eenvoudig (HTML5) HTML pH шкаласы: негіздер (HTML5) Download Run now
Platentektoniek Java Тектоникалык плитасы Download Run now
Galtonbord - waarschijnlijkheid (HTML5) HTML Ықтималдықтар теориясы элеменеттері (HTML5) Download Run now
Knikkerspel en waarschijnlijkheidsverdeling Flash Пинконын Мүмкіндік Download Run now
Projectielbeweging Flash снаряддын қозғалыс Download Run now
Spelen met verhoudingen (HTML5) HTML «Пропорция» ойыны (HTML5) Download Run now
Kwantumtunnelling en Golfdeeltjes Java <html>Болмады қолдан- сендер have өзгерістер, нешінші.<br>Сендер оларды қолдану қалайсыңдар?</html> Download Run now
Kwantum golfinterferentie Java Кванттық қабаттасушылық Толқын Download Run now
Radiating Charge Flash Жүктің сәулеленуі Download Run now
Radioactief bepalen van de ouderdom Java Радиоактивті Уақытты Ойын Download Run now
Radiogolven Java Radio толқынның & электромагнитті егістіктері Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Көлбеу жазықтық: Күштер және Қозғалыс Download Run now
Reactanten, producten en resten (HTML5) HTML Реагент, өнімдер және қалдықтар (HTML5) Download Run now
Reactanten, Producten en Resten Java Реагент, өнімдер және қалдықтар Download Run now
Reacties en reactiesnelheid Java Реакцияның & шамалары Download Run now
Weerstand van een draad (HTML5) HTML Resistance in a Wire (HTML5) Download Run now
resistance-in-a-wire Flash Қарсылық тартылымда Download Run now
Resonantie Flash Resonance Download Run now
Omkeerbare reacties Java Айналымды реакциялар Download Run now
Rutherfordverstrooiing (HTML5) HTML Себудің Резерфорды (HTML5) Download Run now
Rutherford verstrooiing Java Себудің Резерфорды Download Run now
Zelf aangedreven deeltjesmodel (DSWeb) Java Өзін-өзі басқаратын бөлшектің үлгі Download Run now
Halfgeleiders Java Шалаөткізгіштер Download Run now
Stroomkirng Java Белгінің circuit Download Run now
Zouten en Oplosbaarheid Java Тұздың ерігішткі Download Run now
Geluidsgolven Java Дыбыс Download Run now
Aggregatietoestanden (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
De fasen van een stof Java Заттың түрлері Download Run now
Aggregatietoestanden: eenvoudig (HTML5) HTML Заттың агрегаттық күйлері: Негіздері (HTML5) Download Run now
De fasen van een stof: grondbeginselen Java Заттың түрлері:Негіздер Download Run now
stern-gerlach Flash Stern-Gerlach эксперименті Download Run now
DNA strekken Java Көсіл- DNA Download Run now
Suiker- en zoutoplossingen Java шекер және тұз шығарулары Download Run now
Krachten op een helling Java Құтырғандық Download Run now
Travolta - statische elektriciteit Java Джон Траволтэйдж Download Run now
Trigonometrie toer (HTML5) HTML Тригонометриялық саяхат (HTML5) Download Run now
Onder druk (HTML5) HTML Гидростатикалық қысым (HTML5) Download Run now
Onder Druk Java Қысымның астында Download Run now
Prijs per stuk (HTML5) HTML Өлшем бірліктері (HTML5) Download Run now
Optellen van vectoren (HTML5) HTML Векторларды қосу (HTML5) Download Run now
Optellen van Vectoren Flash Векторлық қосу Download Run now
Optellen van vectoren: vergelijkingen (HTML5) HTML Векторларды қосу: Теңдеулер (HTML5) Download Run now
Interferentie van golven (HTML5) HTML Толқындар интерференциясы (HTML5) Download Run now
Golf op een koord (HTML5) HTML Тербеліс негізінде құралған механикалық толқындар (HTML5) Download Run now
Golf op een koord Flash Толқын толық тәуелділікте Download Run now
Inleiding golven (HTML5) HTML Толқындар. Кіріспе (HTML5) Download Run now

Nog niet in Kazaks vertaalde simulaties

De Java en Flash simulaties kunnen worden vertaald met de PhET vertaalhulp.
De HTLM5 simulaties worden met de browser vertaald.