Kazakh (Kazakh)

Acidobazické roztoky (HTML5) HTML Судағы ерітінділердегі қышқылдық-негіздік реакциялар (HTML5) Download Run now
Acidobazický roztok Java басындағы танымдыр Download Run now
Alfa rozklad Java Альфа Шашылу Download Run now
- HTML Фигуралардың конструкторы (HTML5) Download Run now
- HTML Ауданды есептеу (HTML5) Download Run now
- HTML Ауданды ондық бөлшектермен есептеу (HTML5) Download Run now
- HTML Ауданын табудың негіздері (HTML5) Download Run now
- HTML Көбейту жолымен ауданын есептеу (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Көбейту кестесі (HTML5) Download Run now
- Flash Арифметика Download Run now
- HTML Атомдардың өзара әсерлесуі (HTML5) Download Run now
Atomická interakce Java Атомды әрекеттестіктер Download Run now
Rovnováha (HTML5) HTML Тепе-теңдік (HTML5) Download Run now
Rovnováha Java Тепе-теңдік ойыны Download Run now
Vyčíslování chemických rovnic (HTML5) HTML Химиялық теңдеулерді теңестіру (HTML5) Download Run now
Bilanční chemické rovnice Java иінтіректік химиялық көбейту Download Run now
Balóny a Archimedův zákon Java Әуе шардың & малтығыштқы Download Run now
Balonek a statická elektřina (HTML5) HTML Balloons and Static Electricity (HTML5) Download Run now
Balonek a statická elektřina Java Әуе шар және статикалық электр Download Run now
- Java таспаның құрылымы Download Run now
Obvod s baterií a rezistorem Java аккомулятор-кедергінің шынжыры Download Run now
Napětí baterie Java батареяы күші Download Run now
Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon (HTML5) HTML Ерітінділер (HTML5) Download Run now
Beerův zákon Java Сыраның заңды зертханасы Download Run now
Lom světla (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Lom světla Java жарық бүгілісі Download Run now
Beta rozklad Java Бета шашылу Download Run now
Spektrum černého tělesa (HTML5) HTML Қара дене спектрі (HTML5) Download Run now
Spektrum černého tělesa Flash Қара дене спектрі Download Run now
- Java кванттық шекара мәлімдейді Download Run now
- HTML Бөлшек түрінде жаз (HTML5) Download Run now
Sestav zlomek Java фракция салу Download Run now
Stavba molekuly Java молекула жинағы Download Run now
Stavba atomu (HTML5) HTML Атом құрылысы (HTML5) Download Run now
Stavba atomu Java атомды құрыңыз Download Run now
Vztlak Flash Архимед күші Download Run now
calculus-grapher Flash Есептегіш графа Download Run now
Deskový kondenzátor Java лабороторияның конденсаторы Download Run now
Laboratoř s kondenzátory (HTML5) HTML Конденсаторлардың сыйымдылығы: негізі (HTML5) Download Run now
Stavebnice obvodů: DC (HTML5) HTML Тұрақты токтың электр тізбегі (HTML5) Download Run now
- HTML Тұрақты токтың электр тізбегі: Виртуалды зертхана (HTML5) Download Run now
Barevné vidění (HTML5) HTML Түсті көру (HTML5) Download Run now
Barevné vidění Java Түсті көру Download Run now
Koncentrace (HTML5) HTML Молярлық концентрация (HTML5) Download Run now
Látková koncentrace Java Шоғырлану Download Run now
vodivost Java Өткізгіштік Download Run now
Coulombův zákon (HTML5) HTML Кулон заңы (HTML5) Download Run now
- Java Қос құдық және ковалент міндеттемелер Download Run now
Proložení křivkou (HTML5) HTML Функция кестесінің құрылымы (HTML5) Download Run now
- Flash Формуларды сайлау Download Run now
- Java Davisson-Germer: электрондық дифракция Download Run now
Hustota Flash Тығыздық Download Run now
- HTML Диффузия (HTML5) Download Run now
- Java Неон жарықтар және басқалары разрядтық жарықтар Download Run now
zobrazení elektrického pole Java Арманның электр облысы Download Run now
Elektrický Hokej Java Электр Хоккей Жазығы Download Run now
Formy energie a její přeměny (HTML5) HTML Энергия пішіндері мен өзгерулері (HTML5) Download Run now
Formy energie a její přeměny Java Энергия пішіндері мен өзгерулері Download Run now
Energetický Skate Park Java Energy Skate Park Download Run now
Skatepark energie: základy (HTML5) HTML Энергетикалық скейт саябағы: негіздер (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Průzkumník rovnosti (HTML5) HTML Теңсіздіктер шешімі (HTML5) Download Run now
- HTML Теңдік: Негіздері (HTML5) Download Run now
- HTML Екі айнымалы теңдік (HTML5) Download Run now
- Flash Өздігінен жазатын уравнение Download Run now
- Flash Сарапшылық Download Run now
- HTML Рационал өрнектер (HTML5) Download Run now
Faradayova elektromagnetická laboratoř Java Электромагниттік Фарадай Зертханасы Download Run now
Faradayův zákon (HTML5) HTML Фарадей заңы (HTML5) Download Run now
Faradayův zákon Flash Фарадей заңы Download Run now
Tlak kapaliny a průtoku Java Сұйықтықтың қысымы мен ағын Download Run now
Síla a Pohyb Java Күш және Қозғалыс Download Run now
Síly a pohyb: základy (HTML5) HTML Forces and Motion: Basics (HTML5) Download Run now
Síla a pohyb Java күш және қозғалыс: негізлер Download Run now
- HTML Бөлшектерді салыстыру  (HTML5) Download Run now
Hledání rovností - hra Java фракция қиыстыру Download Run now
- HTML Бөлшектер: Теңдік (HTML5) Download Run now
- HTML Бөлшектер: Кіріспе (HTML5) Download Run now
Úvod do zlomků Java фракция орнату Download Run now
- HTML Бөлшектер: Аралас сандар (HTML5) Download Run now
Tření (HTML5) HTML Үйкеліс (HTML5) Download Run now
Tření Flash үйкеліс Download Run now
Tvůrce funkcí (HTML5) HTML Функцияларды құру (HTML5) Download Run now
- HTML Функцияналдық тәуелділік негіздері (HTML5) Download Run now
- HTML Газдар. Кіріспе (HTML5) Download Run now
Vlastnosti plynu (HTML5) HTML Газдың қасиеттері (HTML5) Download Run now
Vlastnosti plynu Java Дүние-мүліктер газ Download Run now
Základy exprese genů (HTML5) HTML Тұқым әлпеті. Негіздер (HTML5) Download Run now
- Java Тұқым әлпеті - Негіздер Download Run now
- Java Зәузаттың машинасы: табиғи лақтың опероны Download Run now
Generator Java Генератор Download Run now
geometric-optics Flash Геометриялық оптика Download Run now
- Java мұздықтар Download Run now
- HTML Түзудің теңдеуі (HTML5) Download Run now
Kreslení přímky Java Графикалық сызықтар Download Run now
- HTML Квадрат функция графигі (HTML5) Download Run now
- HTML Түзудің бұрыштық коэффициенттік теңдеуі (HTML5) Download Run now
- HTML Гравитация және орбиталар (HTML5) Download Run now
Gravitace a oběžná dráha Java Тартылыс күші және орбиталар Download Run now
Gravitační laboratoř (HTML5) HTML Тартылыс күші зертханасы (HTML5) Download Run now
Gravitační laboratoř Java гравитациялық күш Download Run now
Gravitační laboratoř: základy (HTML5) HTML Тартылыс күші: Негіздері (HTML5) Download Run now
Hookův zákon (HTML5) HTML Hooke's Law (HTML5) Download Run now
- Java Сутек атомының қалыптары Download Run now
Náboje a pole (HTML5) HTML Charges and Fields (HTML5) Download Run now
Náboj a pole Flash Оқтайды және егістіктер Download Run now
Izotopy a relativní atomová hmotnost (HTML5) HTML Изотоптар. Салыстырмалы атомдық масса (HTML5) Download Run now
Izotopy a atomová hmotnost Java Изотоптар және атомның массасы Download Run now
Džon Travoltáž (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
- Java Қызыл қоңызды қозғалыс 2D Download Run now
Lasery Java Лазерлер Download Run now
Regrese metodou nejmenších čtverců (HTML5) HTML Регрессия және ең кіші квадраттар әдісі (HTML5) Download Run now
Lunární modul Flash ғарыштық тоқталыс Download Run now
Magnet a kompas Java Магнит және компас Download Run now
Magnety a elektromagnety Java Магниттер және Электромагниттер Download Run now
- HTML Сандардың құрамы (HTML5) Download Run now
Hmotnosti a pružiny (HTML5) HTML Серіппелі маятник (HTML5) Download Run now
- HTML Серіппелі маятник: Негіздері (HTML5) Download Run now
Hra s bludištěm Java Maze ойыны Download Run now
Membránové Kanály Java Жарғақшалық Каналдары Download Run now
mikrovlny Java Микротолқындар Download Run now
Molarita (HTML5) HTML Молярлығы (HTML5) Download Run now
Látková koncentrace Java Molarity Download Run now
- Java Молекулалық қозғағыштар Download Run now
Molekulární polarita (HTML5) HTML Molecule Polarity (HTML5) Download Run now
Molekulární polarita Java Molecule Polarity Download Run now
Molekuly a světlo (HTML5) HTML Молекулалар және сәуле түсіру (HTML5) Download Run now
Molekuly a světlo Java Молекулалар және сәуле түсіру Download Run now
Tvary molekul (HTML5) HTML Молекул пішіндері (HTML5) Download Run now
Tvary molekul Java Молекул пішіндері Download Run now
Tvary molekul: základy (HTML5) HTML Молекула пішіндерінің негізгі құрылымы (HTML5) Download Run now
Tvary molekul: Základy Java Молекулдық пішін: негіз Download Run now
Pohyb ve 2D Java 2D қозғалыс Download Run now
Chodící panáček Java Қозғалатын адам Download Run now
- Java Жеңілдетілген МРТ Download Run now
Přírodní výběr Java Табиғи сұрыптау Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
neuron Java Нейрон Download Run now
- Flash қалыпты тізімдер Download Run now
Štěpení jader Java Ядроның бөлігі Download Run now
Ohmův zákon (HTML5) HTML Ohm's Law (HTML5) Download Run now
Ohmův zákon Flash охымнын заны Download Run now
- Java Оптикалық кванттық тексеріс Download Run now
- Java Оптикалық пинцет және аддендумдер Download Run now
pendulum-lab Flash Маятниқтың зертханасы Download Run now
Fotoelektrický efekt Java Фотоэлектрлік эффект Download Run now
pH stupnice (HTML5) HTML pH:шәкіл (HTML5) Download Run now
pH stupnice Java pH:шәкіл Download Run now
pH stupnice: základy (HTML5) HTML pH шкаласы: негіздер (HTML5) Download Run now
Tektonika zemských desek Java Тектоникалык плитасы Download Run now
- HTML Ықтималдықтар теориясы элеменеттері (HTML5) Download Run now
- Flash Пинконын Мүмкіндік Download Run now
Pohyb střely Flash снаряддын қозғалыс Download Run now
- HTML «Пропорция» ойыны (HTML5) Download Run now
- Java <html>Болмады қолдан- сендер have өзгерістер, нешінші.<br>Сендер оларды қолдану қалайсыңдар?</html> Download Run now
- Java Кванттық қабаттасушылық Толқын Download Run now
Vyzařující Náboj Flash Жүктің сәулеленуі Download Run now
Radioaktivní datování hry Java Радиоактивті Уақытты Ойын Download Run now
Rádiové vlny a Eektromagnetická pole Java Radio толқынның & электромагнитті егістіктері Download Run now
Rampa: Síla a Pohyb Java Көлбеу жазықтық: Күштер және Қозғалыс Download Run now
Reaktanty, produkty a zbytky (HTML5) HTML Реагент, өнімдер және қалдықтар (HTML5) Download Run now
Reaktanty, produkty a nezreagované Java Реагент, өнімдер және қалдықтар Download Run now
Reakce a ceny Java Реакцияның & шамалары Download Run now
Odpor drátu (HTML5) HTML Resistance in a Wire (HTML5) Download Run now
Odpor v drátu Flash Қарсылық тартылымда Download Run now
Resonance Flash Resonance Download Run now
Vratné reakce Java Айналымды реакциялар Download Run now
Rutherfordův rozptyl (HTML5) HTML Себудің Резерфорды (HTML5) Download Run now
Rutherfordův rozptyl Java Себудің Резерфорды Download Run now
- Java Өзін-өзі басқаратын бөлшектің үлгі Download Run now
- Java Шалаөткізгіштер Download Run now
obvod signálu Java Белгінің circuit Download Run now
soli a rozpustnost Java Тұздың ерігішткі Download Run now
zvuk Java Дыбыс Download Run now
Stavy hmoty (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Stavy hmoty Java Заттың түрлері Download Run now
- HTML Заттың агрегаттық күйлері: Негіздері (HTML5) Download Run now
Stavy hmoty: Základy Java Заттың түрлері:Негіздер Download Run now
Stern-Gerlach Experiment Flash Stern-Gerlach эксперименті Download Run now
- Java Көсіл- DNA Download Run now
Cukr a sůl řešení Java шекер және тұз шығарулары Download Run now
Rampa Java Құтырғандық Download Run now
- Java Джон Траволтэйдж Download Run now
- HTML Тригонометриялық саяхат (HTML5) Download Run now
Pod tlakem (HTML5) HTML Гидростатикалық қысым (HTML5) Download Run now
Tlak kapalin Java Қысымның астында Download Run now
- HTML Өлшем бірліктері (HTML5) Download Run now
Sčítání vektorů (HTML5) HTML Векторларды қосу (HTML5) Download Run now
Sčítání vektorů Flash Векторлық қосу Download Run now
- HTML Векторларды қосу: Теңдеулер (HTML5) Download Run now
Interference vln (HTML5) HTML Толқындар интерференциясы (HTML5) Download Run now
Vlnění na vlákně (HTML5) HTML Тербеліс негізінде құралған механикалық толқындар (HTML5) Download Run now
Vlnění na vlákně Flash Толқын толық тәуелділікте Download Run now
Vlny: úvod (HTML5) HTML Толқындар. Кіріспе (HTML5) Download Run now

Simulace dosud nepřeložené do Kazakh

Zbývající simulace mohou být přeloženy pomocí PhET Translation Utility.