Kazakh (Kazako)

Soluciones Ácido-Base (HTML5) HTML Судағы ерітінділердегі қышқылдық-негіздік реакциялар (HTML5) Download Run now
Soluciones Ácido-Base Java басындағы танымдыр Download Run now
Radiación Alfa Java Альфа Шашылу Download Run now
Constructor de Áreas (HTML5) HTML Фигуралардың конструкторы (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Álgebra (HTML5) HTML Ауданды есептеу (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Decimales  (HTML5) HTML Ауданды ондық бөлшектермен есептеу (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Introducción  (HTML5) HTML Ауданын табудың негіздері (HTML5) Download Run now
Modelo de Áreas: Multiplicación (HTML5) HTML Көбейту жолымен ауданын есептеу (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML Көбейту кестесі (HTML5) Download Run now
Aritmética Flash Арифметика Download Run now
Interacciones Atómicas (HTML5) HTML Атомдардың өзара әсерлесуі (HTML5) Download Run now
Interacciones Atomicas Java Атомды әрекеттестіктер Download Run now
Ley de equilibrio (HTML5) HTML Тепе-теңдік (HTML5) Download Run now
Malabarismo Java Тепе-теңдік ойыны Download Run now
Balanceo de Ecuaciones Químicas (HTML5) HTML Химиялық теңдеулерді теңестіру (HTML5) Download Run now
Balanceando Ecuaciones Químicas Java иінтіректік химиялық көбейту Download Run now
Globos y flotación Java Әуе шардың & малтығыштқы Download Run now
Globos y electricidad estática (HTML5) HTML Balloons and Static Electricity (HTML5) Download Run now
Globos y Electricidad Estática Java Әуе шар және статикалық электр Download Run now
Estructura de Bandas Java таспаның құрылымы Download Run now
Ley de Ohm Java аккомулятор-кедергінің шынжыры Download Run now
Voltaje de batería Java батареяы күші Download Run now
Laboratorio de la ley de Beer (HTML5) HTML Ерітінділер (HTML5) Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer Java Сыраның заңды зертханасы Download Run now
Reflexión y Refracción de la Luz (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Torciendo la luz Java жарық бүгілісі Download Run now
Desintegración Beta Java Бета шашылу Download Run now
Radiación del Cuerpo Negro (HTML5) HTML Қара дене спектрі (HTML5) Download Run now
Espectro del Cuerpo Negro Flash Қара дене спектрі Download Run now
Estados Ligados Cuánticos Java кванттық шекара мәлімдейді Download Run now
Construye una fracción (HTML5) HTML Бөлшек түрінде жаз (HTML5) Download Run now
Crear una fracción Java фракция салу Download Run now
Construye una molécula Java молекула жинағы Download Run now
Construye un Átomo (HTML5) HTML Атом құрылысы (HTML5) Download Run now
Construir un átomo Java атомды құрыңыз Download Run now
Flotabilidad Flash Архимед күші Download Run now
Graficador de Cálculo Flash Есептегіш графа Download Run now
Laboratorio de capacitores Java лабороторияның конденсаторы Download Run now
Laboratorio de condensadores: conceptos básicos (HTML5) HTML Конденсаторлардың сыйымдылығы: негізі (HTML5) Download Run now
Cargas y campos (HTML5) HTML Charges and Fields (HTML5) Download Run now
Cargas y Campos Flash Оқтайды және егістіктер Download Run now
Kit de Construcción de Circuitos: CD (HTML5) HTML Тұрақты токтың электр тізбегі (HTML5) Download Run now
Kit de Construcción de Circuitos: CD - Laboratorio Virtual  (HTML5) HTML Тұрақты токтың электр тізбегі: Виртуалды зертхана (HTML5) Download Run now
Visión del color (HTML5) HTML Түсті көру (HTML5) Download Run now
Visión del Color Java Түсті көру Download Run now
Concentración (HTML5) HTML Молярлық концентрация (HTML5) Download Run now
Concentración Java Шоғырлану Download Run now
Conductividad Java Өткізгіштік Download Run now
Ley de Coulomb (HTML5) HTML Кулон заңы (HTML5) Download Run now
Pozos Dobles y Enlaces Covalentes Java Қос құдық және ковалент міндеттемелер Download Run now
Ajustando la Curva Flash Формуларды сайлау Download Run now
Experimento Davisson-Germer Java Davisson-Germer: электрондық дифракция Download Run now
Densidad Flash Тығыздық Download Run now
Difusión (HTML5) HTML Диффузия (HTML5) Download Run now
Luces de Neón y otras Lámparas de Descarga Java Неон жарықтар және басқалары разрядтық жарықтар Download Run now
campo e Java Арманның электр облысы Download Run now
Hockey Electrico Java Электр Хоккей Жазығы Download Run now
Cambios y Formas de Energías (HTML5) HTML Энергия пішіндері мен өзгерулері (HTML5) Download Run now
Cambios y formas de energías Java Энергия пішіндері мен өзгерулері Download Run now
Pista de patinar "Energía" Java Energy Skate Park Download Run now
Energía en la pista de patinaje: conceptos básicos (HTML5) HTML Энергетикалық скейт саябағы: негіздер (HTML5) Download Run now
Energía en el Skate Park: Básico Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Explorador de Igualdades (HTML5) HTML Теңсіздіктер шешімі (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades: Básico (HTML5) HTML Теңдік: Негіздері (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades: Dos variables (HTML5) HTML Екі айнымалы теңдік (HTML5) Download Run now
equation-grapher Flash Өздігінен жазатын уравнение Download Run now
Estimación Flash Сарапшылық Download Run now
Cambio de Expresiones  (HTML5) HTML Рационал өрнектер (HTML5) Download Run now
Laboratorio electromágnetico de Faraday Java Электромагниттік Фарадай Зертханасы Download Run now
Ley de Faraday (HTML5) HTML Фарадей заңы (HTML5) Download Run now
Leyes de Faraday Flash Фарадей заңы Download Run now
Presión del fluido y flujo Java Сұйықтықтың қысымы мен ағын Download Run now
Fuerzas y movimiento Java Күш және Қозғалыс Download Run now
Fuerzas y Movimiento: Fundamentos (HTML5) HTML Forces and Motion: Basics (HTML5) Download Run now
Fuerzas y Movimiento:Fundamentos Java күш және қозғалыс: негізлер Download Run now
Parejas de Fracciones (HTML5) HTML Бөлшектерді салыстыру  (HTML5) Download Run now
Comparador de Fracciones Java фракция қиыстыру Download Run now
Fraccines: igualdad (HTML5) HTML Бөлшектер: Теңдік (HTML5) Download Run now
Fracciones: introducción (HTML5) HTML Бөлшектер: Кіріспе (HTML5) Download Run now
Introducción a las fracciones Java фракция орнату Download Run now
Fracciones: números mixtos (HTML5) HTML Бөлшектер: Аралас сандар (HTML5) Download Run now
Fricción (HTML5) HTML Үйкеліс (HTML5) Download Run now
Fricción Flash үйкеліс Download Run now
Generador de Funciones (HTML5) HTML Функцияларды құру (HTML5) Download Run now
Generador de funciones: basicos (HTML5) HTML Функцияналдық тәуелділік негіздері (HTML5) Download Run now
Introducción a Gases (HTML5) HTML Газдар. Кіріспе (HTML5) Download Run now
Propiedades de los Gases (HTML5) HTML Газдың қасиеттері (HTML5) Download Run now
Propiedades del gas Java Дүние-мүліктер газ Download Run now
Expresión génica - Fundamentos (HTML5) HTML Тұқым әлпеті. Негіздер (HTML5) Download Run now
Expresión génica - Fundamentos Java Тұқым әлпеті - Негіздер Download Run now
La Máquina de Genes: El Operón Lac Java Зәузаттың машинасы: табиғи лақтың опероны Download Run now
Generador Java Генератор Download Run now
geometric-optics Flash Геометриялық оптика Download Run now
Glaciares Java мұздықтар Download Run now
Graficando Rectas (HTML5) HTML Түзудің теңдеуі (HTML5) Download Run now
Dibujando líneas Java Графикалық сызықтар Download Run now
Graficando Cuadráticas (HTML5) HTML Квадрат функция графигі (HTML5) Download Run now
Graficando Rectas Pendiente-Intersección (HTML5) HTML Түзудің бұрыштық коэффициенттік теңдеуі (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas (HTML5) HTML Гравитация және орбиталар (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas Java Тартылыс күші және орбиталар Download Run now
Laboratorio de Fuerza de Gravedad (HTML5) HTML Тартылыс күші зертханасы (HTML5) Download Run now
Lab. Fuerza de Gravedad Java гравитациялық күш Download Run now
Ley de Hooke (HTML5) HTML Hooke's Law (HTML5) Download Run now
Modelos del Átomo del Hidrógeno Java Сутек атомының қалыптары Download Run now
Isotopos y Masa Atómica (HTML5) HTML Изотоптар. Салыстырмалы атомдық масса (HTML5) Download Run now
Isótopos y Masa atómica Java Изотоптар және атомның массасы Download Run now
Travoltaje (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Movimiento de Mariquita en 2D Java Қызыл қоңызды қозғалыс 2D Download Run now
Lasers Java Лазерлер Download Run now
Regresión de mínimos cuadrados  (HTML5) HTML Регрессия және ең кіші квадраттар әдісі (HTML5) Download Run now
Aterrizaje Lunar Flash ғарыштық тоқталыс Download Run now
Imán y Brújula Java Магнит және компас Download Run now
Imanes y Electroimanes Java Магниттер және Электромагниттер Download Run now
Haz un Diez (HTML5) HTML Сандардың құрамы (HTML5) Download Run now
Masas y Resortes  (HTML5) HTML Серіппелі маятник (HTML5) Download Run now
Masas y Resortes: Introducción  (HTML5) HTML Серіппелі маятник: Негіздері (HTML5) Download Run now
Juego de Laberinto Java Maze ойыны Download Run now
Canales de Membrana Java Жарғақшалық Каналдары Download Run now
Microondas Java Микротолқындар Download Run now
Molaridad (HTML5) HTML Молярлығы (HTML5) Download Run now
Molaridad Java Molarity Download Run now
Motores Moleculares Java Молекулалық қозғағыштар Download Run now
Polaridad de la Molécula (HTML5) HTML Molecule Polarity (HTML5) Download Run now
Polaridad de la Molécula Java Molecule Polarity Download Run now
Moléculas y luz (HTML5) HTML Молекулалар және сәуле түсіру (HTML5) Download Run now
Moléculas y Luz Java Молекулалар және сәуле түсіру Download Run now
Forma de la Molécula (HTML5) HTML Молекул пішіндері (HTML5) Download Run now
Forma de la Molécula Java Молекул пішіндері Download Run now
Formas de la molécula: Conceptos básicos (HTML5) HTML Молекула пішіндерінің негізгі құрылымы (HTML5) Download Run now
Formas de la Molécula: Básico Java Молекулдық пішін: негіз Download Run now
PhET Movimiento2D Java 2D қозғалыс Download Run now
El Hombre Móvil Java Қозғалатын адам Download Run now
MRI Simplificado Java Жеңілдетілген МРТ Download Run now
Selección Natural Java Табиғи сұрыптау Download Run now
Neurona (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Neurona Java Нейрон Download Run now
Frecuencias resonantes. Flash қалыпты тізімдер Download Run now
Fisión Nuclear Java Ядроның бөлігі Download Run now
Ley de Ohm (HTML5) HTML Ohm's Law (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm Flash охымнын заны Download Run now
Control Óptico De Quantum Java Оптикалық кванттық тексеріс Download Run now
Pinzas Ópticas Y Sus Aplicaciones Java Оптикалық пинцет және аддендумдер Download Run now
Laboratorio de Péndulo Flash Маятниқтың зертханасы Download Run now
El Efecto Fotoeléctrico Java Фотоэлектрлік эффект Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH:шәкіл (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java pH:шәкіл Download Run now
Escala pH: básicos (HTML5) HTML pH шкаласы: негіздер (HTML5) Download Run now
Tectónica de placas Java Тектоникалык плитасы Download Run now
Probabilidad Plinko (HTML5) HTML Ықтималдықтар теориясы элеменеттері (HTML5) Download Run now
Plinko-Probabilidad Flash Пинконын Мүмкіндік Download Run now
Movimiento de un Proyectil Flash снаряддын қозғалыс Download Run now
Pista de juego de proporciones (HTML5) HTML «Пропорция» ойыны (HTML5) Download Run now
Penetración Mecánico-Cuántica y Paquete de Ondas Java <html>Болмады қолдан- сендер have өзгерістер, нешінші.<br>Сендер оларды қолдану қалайсыңдар?</html> Download Run now
Interferencia de Onda Cuántica Java Кванттық қабаттасушылық Толқын Download Run now
Carga Radiante Flash Жүктің сәулеленуі Download Run now
Juego de Datación Radioactiva Java Радиоактивті Уақытты Ойын Download Run now
Ondas del radio Java Radio толқынның & электромагнитті егістіктері Download Run now
Rampa: Fuerzas y movimiento Java Көлбеу жазықтық: Күштер және Қозғалыс Download Run now
Reactivos, productos y excedentes (HTML5) HTML Реагент, өнімдер және қалдықтар (HTML5) Download Run now
Reactivos, Productos y Sobrantes Java Реагент, өнімдер және қалдықтар Download Run now
Velocidades de reacción Java Реакцияның & шамалары Download Run now
Resistencia en un alambre (HTML5) HTML Resistance in a Wire (HTML5) Download Run now
Resistencia en un Alambre Flash Қарсылық тартылымда Download Run now
Resonancia Flash Resonance Download Run now
Reacciones reversibles Java Айналымды реакциялар Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML Себудің Резерфорды (HTML5) Download Run now
Dispersión de Rutherford Java Себудің Резерфорды Download Run now
Modelo de Partículas Auto-impulsadas (DSWeb) Java Өзін-өзі басқаратын бөлшектің үлгі Download Run now
Semiconductores Java Шалаөткізгіштер Download Run now
Señal de Circuito Java Белгінің circuit Download Run now
Sales y Solubilidad Java Тұздың ерігішткі Download Run now
Ondas Acusticas Java Дыбыс Download Run now
Estados de la materia (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia Java Заттың түрлері Download Run now
Estados de la Materia: Fundamentos (HTML5) HTML Заттың агрегаттық күйлері: Негіздері (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia: Básico Java Заттың түрлері:Негіздер Download Run now
Experimento de Stern-Gerlach Flash Stern-Gerlach эксперименті Download Run now
Estirar la DNA Java Көсіл- DNA Download Run now
Soluciones de Azúcar y Sal Java шекер және тұз шығарулары Download Run now
La Rampa Java Құтырғандық Download Run now
Travoltaje Java Джон Траволтэйдж Download Run now
Tour trigonométrico (HTML5) HTML Тригонометриялық саяхат (HTML5) Download Run now
Bajo presión (HTML5) HTML Гидростатикалық қысым (HTML5) Download Run now
Bajo Presión Java Қысымның астында Download Run now
Razón unitaria (HTML5) HTML Өлшем бірліктері (HTML5) Download Run now
Adición de Vectores Flash Векторлық қосу Download Run now
Interferencia de Ondas (HTML5) HTML Толқындар интерференциясы (HTML5) Download Run now
Onda en una cuerda (HTML5) HTML Тербеліс негізінде құралған механикалық толқындар (HTML5) Download Run now
Onda en una Cuerda Flash Толқын толық тәуелділікте Download Run now

Simulaciones Phet sin traducir al Kazako

Las simulaciones restantes se pueden traducir usando la Utilidad de traducción de PhET .