Kazakh (Kazakh)

Розчини кислот і основ  (HTML5) HTML Судағы ерітінділердегі қышқылдық-негіздік реакциялар (HTML5) Download Run now
- Java басындағы танымдыр Download Run now
Альфа випромінювання Java Альфа Шашылу Download Run now
Будівник площі (HTML5) HTML Фигуралардың конструкторы (HTML5) Download Run now
Площинна модель. Алгебра (HTML5) HTML Ауданды есептеу (HTML5) Download Run now
Площинна модель десяткових дробів (HTML5) HTML Ауданды ондық бөлшектермен есептеу (HTML5) Download Run now
Площинна модель. Вступ (HTML5) HTML Ауданын табудың негіздері (HTML5) Download Run now
Площинна модель множення (HTML5) HTML Көбейту жолымен ауданын есептеу (HTML5) Download Run now
Арифметика (HTML5) HTML Көбейту кестесі (HTML5) Download Run now
- Flash Арифметика Download Run now
- HTML Атомдардың өзара әсерлесуі (HTML5) Download Run now
- Java Атомды әрекеттестіктер Download Run now
Балансування (HTML5) HTML Тепе-теңдік (HTML5) Download Run now
Рівновага важеля Java Тепе-теңдік ойыны Download Run now
Урівняти хімічні рівняння (HTML5) HTML Химиялық теңдеулерді теңестіру (HTML5) Download Run now
- Java иінтіректік химиялық көбейту Download Run now
Повітряні кулі і плавучість Java Әуе шардың & малтығыштқы Download Run now
Кульки і статична електрика (HTML5) HTML Balloons and Static Electricity (HTML5) Download Run now
Електризація та взаємодія зарядів Java Әуе шар және статикалық электр Download Run now
- Java таспаның құрылымы Download Run now
Коло з батареї і резистора Java аккомулятор-кедергінің шынжыры Download Run now
Напруга батареї Java батареяы күші Download Run now
- HTML Ерітінділер (HTML5) Download Run now
- Java Сыраның заңды зертханасы Download Run now
Заломлення світла (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Заломлення світла Java жарық бүгілісі Download Run now
Beta Decay Java Бета шашылу Download Run now
- HTML Қара дене спектрі (HTML5) Download Run now
- Flash Қара дене спектрі Download Run now
- Java кванттық шекара мәлімдейді Download Run now
Будуємо дроби (HTML5) HTML Бөлшек түрінде жаз (HTML5) Download Run now
- Java фракция салу Download Run now
- Java молекула жинағы Download Run now
Будуємо атом (HTML5) HTML Атом құрылысы (HTML5) Download Run now
Побудувати атом Java атомды құрыңыз Download Run now
Плавучість Flash Архимед күші Download Run now
- Flash Есептегіш графа Download Run now
Лабораторія конденсаторів Java лабороторияның конденсаторы Download Run now
Лабораторія конденсаторів: Основи (HTML5) HTML Конденсаторлардың сыйымдылығы: негізі (HTML5) Download Run now
Заряди і поля (HTML5) HTML Charges and Fields (HTML5) Download Run now
Заряди і поля Flash Оқтайды және егістіктер Download Run now
Лабораторія електрики: Постійний струм (HTML5) HTML Тұрақты токтың электр тізбегі (HTML5) Download Run now
Лабораторія електрики: постійний струм - віртуальна лабораторія (HTML5) HTML Тұрақты токтың электр тізбегі: Виртуалды зертхана (HTML5) Download Run now
Колір, що його бачить людина (HTML5) HTML Түсті көру (HTML5) Download Run now
Колір, що його бачить людина Java Түсті көру Download Run now
Концентрація (HTML5) HTML Молярлық концентрация (HTML5) Download Run now
- Java Шоғырлану Download Run now
Електропровідність Java Өткізгіштік Download Run now
- HTML Кулон заңы (HTML5) Download Run now
- Java Қос құдық және ковалент міндеттемелер Download Run now
- HTML Функция кестесінің құрылымы (HTML5) Download Run now
- Flash Формуларды сайлау Download Run now
- Java Davisson-Germer: электрондық дифракция Download Run now
Густина Flash Тығыздық Download Run now
Дифузія (HTML5) HTML Диффузия (HTML5) Download Run now
Неонова та інші газоразрядні лампи Java Неон жарықтар және басқалары разрядтық жарықтар Download Run now
Електричне поле чудес Java Арманның электр облысы Download Run now
Електричний хокей Java Электр Хоккей Жазығы Download Run now
Форми енергії і її зміни (HTML5) HTML Энергия пішіндері мен өзгерулері (HTML5) Download Run now
- Java Энергия пішіндері мен өзгерулері Download Run now
Парк для скейтів Java Energy Skate Park Download Run now
Парк для скейтів: Основи (HTML5) HTML Энергетикалық скейт саябағы: негіздер (HTML5) Download Run now
Парк для скейтів: Основи Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Дослідник рівностей (HTML5) HTML Теңсіздіктер шешімі (HTML5) Download Run now
Дослідник рівностей. Основи (HTML5) HTML Теңдік: Негіздері (HTML5) Download Run now
Дослідник рівностей. Дві змінні (HTML5) HTML Екі айнымалы теңдік (HTML5) Download Run now
- Flash Өздігінен жазатын уравнение Download Run now
- Flash Сарапшылық Download Run now
Перетвори вираз (HTML5) HTML Рационал өрнектер (HTML5) Download Run now
Лабораторія електромагнітизму Java Электромагниттік Фарадай Зертханасы Download Run now
Закон Фарадея (HTML5) HTML Фарадей заңы (HTML5) Download Run now
закон Фарадея Flash Фарадей заңы Download Run now
- Java Сұйықтықтың қысымы мен ағын Download Run now
Forces and Motion Java Күш және Қозғалыс Download Run now
Сили і рух: Основи (HTML5) HTML Forces and Motion: Basics (HTML5) Download Run now
- Java күш және қозғалыс: негізлер Download Run now
Порівняння дробів (HTML5) HTML Бөлшектерді салыстыру  (HTML5) Download Run now
- Java фракция қиыстыру Download Run now
Дроби: Рівність (HTML5) HTML Бөлшектер: Теңдік (HTML5) Download Run now
Дроби: Вступ (HTML5) HTML Бөлшектер: Кіріспе (HTML5) Download Run now
- Java фракция орнату Download Run now
Дроби: Змішані числа (HTML5) HTML Бөлшектер: Аралас сандар (HTML5) Download Run now
Тертя (HTML5) HTML Үйкеліс (HTML5) Download Run now
Тертя Flash үйкеліс Download Run now
Побудова функцій (HTML5) HTML Функцияларды құру (HTML5) Download Run now
Побудова функцій. Основи (HTML5) HTML Функцияналдық тәуелділік негіздері (HTML5) Download Run now
Гази. Вступ (HTML5) HTML Газдар. Кіріспе (HTML5) Download Run now
Властивості газів (HTML5) HTML Газдың қасиеттері (HTML5) Download Run now
Властивості газу Java Дүние-мүліктер газ Download Run now
- HTML Тұқым әлпеті. Негіздер (HTML5) Download Run now
- Java Тұқым әлпеті - Негіздер Download Run now
- Java Зәузаттың машинасы: табиғи лақтың опероны Download Run now
Generator Java Генератор Download Run now
Геометрична оптика Flash Геометриялық оптика Download Run now
- Java мұздықтар Download Run now
Graphing Lines (HTML5) HTML Түзудің теңдеуі (HTML5) Download Run now
- Java Графикалық сызықтар Download Run now
Графік квадратичної функції (HTML5) HTML Квадрат функция графигі (HTML5) Download Run now
Лінійна функція. Кутовий коефіцієнт (HTML5) HTML Түзудің бұрыштық коэффициенттік теңдеуі (HTML5) Download Run now
Гравітація і орбіти (HTML5) HTML Гравитация және орбиталар (HTML5) Download Run now
- Java Тартылыс күші және орбиталар Download Run now
Лабораторія гравітаційних сил (HTML5) HTML Тартылыс күші зертханасы (HTML5) Download Run now
- Java гравитациялық күш Download Run now
Лабораторія гравітаційних сил. Основи (HTML5) HTML Тартылыс күші: Негіздері (HTML5) Download Run now
Закон Гука (HTML5) HTML Hooke's Law (HTML5) Download Run now
Моделі атома водню Java Сутек атомының қалыптары Download Run now
Ізотопи і атомні маси (HTML5) HTML Изотоптар. Салыстырмалы атомдық масса (HTML5) Download Run now
Ізотопи і атомні маси Java Изотоптар және атомның массасы Download Run now
Джон Травольтаж (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
- Java Қызыл қоңызды қозғалыс 2D Download Run now
Lasers Java Лазерлер Download Run now
- HTML Регрессия және ең кіші квадраттар әдісі (HTML5) Download Run now
- Flash ғарыштық тоқталыс Download Run now
Magnet and Compass Java Магнит және компас Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Магниттер және Электромагниттер Download Run now
Попади в десятку! (HTML5) HTML Сандардың құрамы (HTML5) Download Run now
Маси і пружини (HTML5) HTML Серіппелі маятник (HTML5) Download Run now
Маси і пружини. Основи (HTML5) HTML Серіппелі маятник: Негіздері (HTML5) Download Run now
- Java Maze ойыны Download Run now
Мембранні канали Java Жарғақшалық Каналдары Download Run now
- Java Микротолқындар Download Run now
Молярність (HTML5) HTML Молярлығы (HTML5) Download Run now
- Java Molarity Download Run now
- Java Молекулалық қозғағыштар Download Run now
- HTML Molecule Polarity (HTML5) Download Run now
- Java Molecule Polarity Download Run now
- HTML Молекулалар және сәуле түсіру (HTML5) Download Run now
- Java Молекулалар және сәуле түсіру Download Run now
Форми молекул (HTML5) HTML Молекул пішіндері (HTML5) Download Run now
- Java Молекул пішіндері Download Run now
Форми молекул. Основи (HTML5) HTML Молекула пішіндерінің негізгі құрылымы (HTML5) Download Run now
- Java Молекулдық пішін: негіз Download Run now
Motion in 2D Java 2D қозғалыс Download Run now
The Moving Man Java Қозғалатын адам Download Run now
- Java Жеңілдетілген МРТ Download Run now
- Java Табиғи сұрыптау Download Run now
- HTML Neuron (HTML5) Download Run now
- Java Нейрон Download Run now
- Flash қалыпты тізімдер Download Run now
Ядерні реакції Java Ядроның бөлігі Download Run now
закон Ома (HTML5) HTML Ohm's Law (HTML5) Download Run now
закон Ома Flash охымнын заны Download Run now
- Java Оптикалық кванттық тексеріс Download Run now
- Java Оптикалық пинцет және аддендумдер Download Run now
Лабораторія маятників Flash Маятниқтың зертханасы Download Run now
Фотоефект Java Фотоэлектрлік эффект Download Run now
Шкала pH (HTML5) HTML pH:шәкіл (HTML5) Download Run now
- Java pH:шәкіл Download Run now
Шкала pH (HTML5) HTML pH шкаласы: негіздер (HTML5) Download Run now
- Java Тектоникалык плитасы Download Run now
- HTML Ықтималдықтар теориясы элеменеттері (HTML5) Download Run now
- Flash Пинконын Мүмкіндік Download Run now
- Flash снаряддын қозғалыс Download Run now
- HTML «Пропорция» ойыны (HTML5) Download Run now
- Java <html>Болмады қолдан- сендер have өзгерістер, нешінші.<br>Сендер оларды қолдану қалайсыңдар?</html> Download Run now
- Java Кванттық қабаттасушылық Толқын Download Run now
- Flash Жүктің сәулеленуі Download Run now
Radioactive Dating Game Java Радиоактивті Уақытты Ойын Download Run now
- Java Radio толқынның & электромагнитті егістіктері Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Көлбеу жазықтық: Күштер және Қозғалыс Download Run now
Реакції, продукти і залишки (HTML5) HTML Реагент, өнімдер және қалдықтар (HTML5) Download Run now
- Java Реагент, өнімдер және қалдықтар Download Run now
- Java Реакцияның & шамалары Download Run now
Опір провідників (HTML5) HTML Resistance in a Wire (HTML5) Download Run now
Опір дроту Flash Қарсылық тартылымда Download Run now
- Flash Resonance Download Run now
Зворотні реакції Java Айналымды реакциялар Download Run now
Резерфордівське розсіювання (HTML5) HTML Себудің Резерфорды (HTML5) Download Run now
Резерфордівське розсіяння Java Себудің Резерфорды Download Run now
- Java Өзін-өзі басқаратын бөлшектің үлгі Download Run now
Напівровідники Java Шалаөткізгіштер Download Run now
Просте коло зі струмом Java Белгінің circuit Download Run now
- Java Тұздың ерігішткі Download Run now
Звук Java Дыбыс Download Run now
Стани матерії (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
- Java Заттың түрлері Download Run now
Стан речовини: Основи (HTML5) HTML Заттың агрегаттық күйлері: Негіздері (HTML5) Download Run now
- Java Заттың түрлері:Негіздер Download Run now
- Flash Stern-Gerlach эксперименті Download Run now
- Java Көсіл- DNA Download Run now
- Java шекер және тұз шығарулары Download Run now
Похила поверхня Java Құтырғандық Download Run now
Джон Травольтаж Java Джон Траволтэйдж Download Run now
Тригонометричний тур (HTML5) HTML Тригонометриялық саяхат (HTML5) Download Run now
Під тиском (HTML5) HTML Гидростатикалық қысым (HTML5) Download Run now
- Java Қысымның астында Download Run now
- HTML Өлшем бірліктері (HTML5) Download Run now
Додавання векторів (HTML5) HTML Векторларды қосу (HTML5) Download Run now
- Flash Векторлық қосу Download Run now
Додавання векторів. Рівняння (HTML5) HTML Векторларды қосу: Теңдеулер (HTML5) Download Run now
Інтерференція хвиль (HTML5) HTML Толқындар интерференциясы (HTML5) Download Run now
Хвилі в стрічці (HTML5) HTML Тербеліс негізінде құралған механикалық толқындар (HTML5) Download Run now
- Flash Толқын толық тәуелділікте Download Run now
Хвилі. Вступ (HTML5) HTML Толқындар. Кіріспе (HTML5) Download Run now

Симуляції ще не перекладені Kazakh

Решта симуляцій бути перекладені за допомогою утиліти PhET.