Kazakh (Cazaque)

Soluções Ácido-Base (HTML5) HTML Судағы ерітінділердегі қышқылдық-негіздік реакциялар (HTML5) Download Run now
Soluções ácido-base Java басындағы танымдыр Download Run now
Decaimento Alfa Java Альфа Шашылу Download Run now
Construtor de Área (HTML5) HTML Фигуралардың конструкторы (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Álgebra (HTML5) HTML Ауданды есептеу (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Decimais (HTML5) HTML Ауданды ондық бөлшектермен есептеу (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Intro (HTML5) HTML Ауданын табудың негіздері (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Multiplicação (HTML5) HTML Көбейту жолымен ауданын есептеу (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML Көбейту кестесі (HTML5) Download Run now
Aritmética Flash Арифметика Download Run now
Interações Atômicas (HTML5) HTML Атомдардың өзара әсерлесуі (HTML5) Download Run now
Interações Atômicas Java Атомды әрекеттестіктер Download Run now
Balançando (HTML5) HTML Тепе-теңдік (HTML5) Download Run now
Balançando Java Тепе-теңдік ойыны Download Run now
Balanceamento de Equações Químicas (HTML5) HTML Химиялық теңдеулерді теңестіру (HTML5) Download Run now
Balanceamento de Equações Java иінтіректік химиялық көбейту Download Run now
Balões e Empuxo Java Әуе шардың & малтығыштқы Download Run now
Balões e Eletricidade Estática (HTML5) HTML Balloons and Static Electricity (HTML5) Download Run now
Balões e eletricidade estática Java Әуе шар және статикалық электр Download Run now
Estrutura de Bandas Java таспаның құрылымы Download Run now
Circuito Bateria-Resistor Java аккомулятор-кедергінің шынжыры Download Run now
Tensão de Bateria Java батареяы күші Download Run now
Kit Lei de Beer (HTML5) HTML Ерітінділер (HTML5) Download Run now
Lab Lei de Beer Java Сыраның заңды зертханасы Download Run now
Desvio da Luz (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Curvando a Luz Java жарық бүгілісі Download Run now
Decaimento Beta Java Бета шашылу Download Run now
Espectro de Corpo Negro (HTML5) HTML Қара дене спектрі (HTML5) Download Run now
blackbody-spectrum Flash Қара дене спектрі Download Run now
Estados Quânticos Ligados Java кванттық шекара мәлімдейді Download Run now
Construir uma Fração (HTML5) HTML Бөлшек түрінде жаз (HTML5) Download Run now
Monte uma Fração Java фракция салу Download Run now
Construa uma Molécula Java молекула жинағы Download Run now
Monte um Átomo (HTML5) HTML Атом құрылысы (HTML5) Download Run now
Monte um Átomo Java атомды құрыңыз Download Run now
Flutuabilidade Flash Архимед күші Download Run now
Cálculo no Gráfico Flash Есептегіш графа Download Run now
Capacitor Java лабороторияның конденсаторы Download Run now
Laboratório do Capacitor: Básico (HTML5) HTML Конденсаторлардың сыйымдылығы: негізі (HTML5) Download Run now
Cargas e Campos (HTML5) HTML Charges and Fields (HTML5) Download Run now
Cargas e Campos Flash Оқтайды және егістіктер Download Run now
Kit para Montar Circuito DC (HTML5) HTML Тұрақты токтың электр тізбегі (HTML5) Download Run now
Kit para Montar Circuito DC - Lab Virtual (HTML5) HTML Тұрақты токтың электр тізбегі: Виртуалды зертхана (HTML5) Download Run now
Visão de Cor (HTML5) HTML Түсті көру (HTML5) Download Run now
Visão de Cor Java Түсті көру Download Run now
Concentração (HTML5) HTML Молярлық концентрация (HTML5) Download Run now
Concentração Java Шоғырлану Download Run now
Condutividade Java Өткізгіштік Download Run now
Lei de Coulomb (HTML5) HTML Кулон заңы (HTML5) Download Run now
Poços Duplos e Ligações Covalentes Java Қос құдық және ковалент міндеттемелер Download Run now
curve-fitting Flash Формуларды сайлау Download Run now
- Java Davisson-Germer: электрондық дифракция Download Run now
Densidade Flash Тығыздық Download Run now
Lâmpadas de neônio e outras lâmpadas de descarga Java Неон жарықтар және басқалары разрядтық жарықтар Download Run now
Campo Elétrico dos Sonhos Java Арманның электр облысы Download Run now
Hóquei no Campo Elétrico Java Электр Хоккей Жазығы Download Run now
Formas de Energia e Transformações (HTML5) HTML Энергия пішіндері мен өзгерулері (HTML5) Download Run now
Formas de Energia e Transformações Java Энергия пішіндері мен өзгерулері Download Run now
Parque Energético para Skatistas Java Energy Skate Park Download Run now
Energia na Pista de Skate (HTML5) HTML Энергетикалық скейт саябағы: негіздер (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Explorador da Igualdade (HTML5) HTML Теңсіздіктер шешімі (HTML5) Download Run now
Explorador da Igualdade: Básico (HTML5) HTML Теңдік: Негіздері (HTML5) Download Run now
Explorador da Igualdade: Duas Variáveis (HTML5) HTML Екі айнымалы теңдік (HTML5) Download Run now
equation-grapher Flash Өздігінен жазатын уравнение Download Run now
estimation Flash Сарапшылық Download Run now
Expressões (HTML5) HTML Рационал өрнектер (HTML5) Download Run now
Laboratório de Eletromagnetismo de Faraday Java Электромагниттік Фарадай Зертханасы Download Run now
Lei de Faraday (HTML5) HTML Фарадей заңы (HTML5) Download Run now
Lei de Faraday Flash Фарадей заңы Download Run now
Pressão do Fluido e Fluxo Java Сұйықтықтың қысымы мен ағын Download Run now
Forças e Movimento Java Күш және Қозғалыс Download Run now
Forças e Movimento: Noções Básicas (HTML5) HTML Forces and Motion: Basics (HTML5) Download Run now
Forças e Movimentos: Noções Básicas Java күш және қозғалыс: негізлер Download Run now
Associe Frações (HTML5) HTML Бөлшектерді салыстыру  (HTML5) Download Run now
Fração Legal Java фракция қиыстыру Download Run now
Frações: Igualdade (HTML5) HTML Бөлшектер: Теңдік (HTML5) Download Run now
Frações: Intro (HTML5) HTML Бөлшектер: Кіріспе (HTML5) Download Run now
Intro a Frações Java фракция орнату Download Run now
Frações: Números Mistos (HTML5) HTML Бөлшектер: Аралас сандар (HTML5) Download Run now
Atrito (HTML5) HTML Үйкеліс (HTML5) Download Run now
Atrito Flash үйкеліс Download Run now
Construtor de Funções (HTML5) HTML Функцияларды құру (HTML5) Download Run now
Construtor de Funções: Básico (HTML5) HTML Функцияналдық тәуелділік негіздері (HTML5) Download Run now
Propriedades dos Gases Java Дүние-мүліктер газ Download Run now
Fundamentos da Expressão Genética (HTML5) HTML Тұқым әлпеті. Негіздер (HTML5) Download Run now
Expressão Genética - Fundamentos Java Тұқым әлпеті - Негіздер Download Run now
Gene Machine: The Lac Operon Java Зәузаттың машинасы: табиғи лақтың опероны Download Run now
Gerador Java Генератор Download Run now
Ótica Geométrica Flash Геометриялық оптика Download Run now
Geleiras Java мұздықтар Download Run now
Traçando Retas (HTML5) HTML Түзудің теңдеуі (HTML5) Download Run now
Traçando Retas Java Графикалық сызықтар Download Run now
Gráfico de Quadráticas (HTML5) HTML Квадрат функция графигі (HTML5) Download Run now
Inclinação e Intersecção (HTML5) HTML Түзудің бұрыштық коэффициенттік теңдеуі (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas (HTML5) HTML Гравитация және орбиталар (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas Java Тартылыс күші және орбиталар Download Run now
Laboratório de Força Gravítica (HTML5) HTML Тартылыс күші зертханасы (HTML5) Download Run now
Laboratório de Força Gravítica Java гравитациялық күш Download Run now
Lei de Hooke (HTML5) HTML Hooke's Law (HTML5) Download Run now
Modelos do Átomo de Hidrogênio Java Сутек атомының қалыптары Download Run now
Isótopos e Massa Atômica (HTML5) HTML Изотоптар. Салыстырмалы атомдық масса (HTML5) Download Run now
Isótopos e Massa Atômica Java Изотоптар және атомның массасы Download Run now
John Travoltagem (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Giro 2D da Joaninha Java Қызыл қоңызды қозғалыс 2D Download Run now
Lasers Java Лазерлер Download Run now
Regressão por Quadrados Mínimos (HTML5) HTML Регрессия және ең кіші квадраттар әдісі (HTML5) Download Run now
Módulo de Pouso Lunar Flash ғарыштық тоқталыс Download Run now
Ímã e Bússola Java Магнит және компас Download Run now
Ímãs e Eletroímãs Java Магниттер және Электромагниттер Download Run now
Tire um 10 (HTML5) HTML Сандардың құрамы (HTML5) Download Run now
Massas e Molas (HTML5) HTML Серіппелі маятник (HTML5) Download Run now
Massas e Molas: Básico (HTML5) HTML Серіппелі маятник: Негіздері (HTML5) Download Run now
- Java Maze ойыны Download Run now
Canais da Membrana Java Жарғақшалық Каналдары Download Run now
Micro-Ondas Java Микротолқындар Download Run now
Molaridade (HTML5) HTML Молярлығы (HTML5) Download Run now
Molaridade Java Molarity Download Run now
Motores Moleculares Java Молекулалық қозғағыштар Download Run now
Polaridade da Molécula (HTML5) HTML Molecule Polarity (HTML5) Download Run now
Polaridade da Molécula Java Molecule Polarity Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML Молекулалар және сәуле түсіру (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz Java Молекулалар және сәуле түсіру Download Run now
Geometria Molecular (HTML5) HTML Молекул пішіндері (HTML5) Download Run now
Forma da molécula Java Молекул пішіндері Download Run now
Geometria Molecular: Básico (HTML5) HTML Молекула пішіндерінің негізгі құрылымы (HTML5) Download Run now
Forma da molécula: Fundamentos Java Молекулдық пішін: негіз Download Run now
Movimento em 2D Java 2D қозғалыс Download Run now
O Homem em Movimento Java Қозғалатын адам Download Run now
IRM Simplificada Java Жеңілдетілген МРТ Download Run now
Seleção Natural Java Табиғи сұрыптау Download Run now
Neurônio (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Neurônio Java Нейрон Download Run now
Modos Normais Flash қалыпты тізімдер Download Run now
Fissão Nuclear Java Ядроның бөлігі Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML Ohm's Law (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash охымнын заны Download Run now
Controle Quântico Ótico Java Оптикалық кванттық тексеріс Download Run now
Pinças Ópticas e aplicações Java Оптикалық пинцет және аддендумдер Download Run now
Laboratório de Pêndulos Flash Маятниқтың зертханасы Download Run now
Efeito Fotoelétrico Java Фотоэлектрлік эффект Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH:шәкіл (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java pH:шәкіл Download Run now
pH: Básico da Escala (HTML5) HTML pH шкаласы: негіздер (HTML5) Download Run now
Placas tectônicas Java Тектоникалык плитасы Download Run now
Probabilidade Plinko (HTML5) HTML Ықтималдықтар теориясы элеменеттері (HTML5) Download Run now
Probabilidade Plinko Flash Пинконын Мүмкіндік Download Run now
Movimento de Projéteis Flash снаряддын қозғалыс Download Run now
Parque da Proporção (HTML5) HTML «Пропорция» ойыны (HTML5) Download Run now
Pacotes de Onda e Tunelamento Quântico Java <html>Болмады қолдан- сендер have өзгерістер, нешінші.<br>Сендер оларды қолдану қалайсыңдар?</html> Download Run now
- Java Кванттық қабаттасушылық Толқын Download Run now
Irradiando Carga Flash Жүктің сәулеленуі Download Run now
Jogo da Datação Radiativa Java Радиоактивті Уақытты Ойын Download Run now
Ondas de Rádio e Campos Eletromagnéticos Java Radio толқынның & электромагнитті егістіктері Download Run now
Rampa: Forças e Movimento Java Көлбеу жазықтық: Күштер және Қозғалыс Download Run now
Reagentes, Produtos e Excesso (HTML5) HTML Реагент, өнімдер және қалдықтар (HTML5) Download Run now
Reagentes, Produtos e excesso Java Реагент, өнімдер және қалдықтар Download Run now
Reações e Taxas Java Реакцияның & шамалары Download Run now
Resistência em um Fio (HTML5) HTML Resistance in a Wire (HTML5) Download Run now
Resistência em um Fio Flash Қарсылық тартылымда Download Run now
Ressonância Flash Resonance Download Run now
Reações Reversíveis Java Айналымды реакциялар Download Run now
Espalhamento de Rutherford (HTML5) HTML Себудің Резерфорды (HTML5) Download Run now
Espalhamento de Rutherford Java Себудің Резерфорды Download Run now
Modelo de auto-impulso da partícula Java Өзін-өзі басқаратын бөлшектің үлгі Download Run now
Semicondutores Java Шалаөткізгіштер Download Run now
Sinal de Circuito Java Белгінің circuit Download Run now
Sais e Solubilidade Java Тұздың ерігішткі Download Run now
Som Java Дыбыс Download Run now
Estados da Matéria (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Estados da Matéria Java Заттың түрлері Download Run now
Estados da Matéria: Básico (HTML5) HTML Заттың агрегаттық күйлері: Негіздері (HTML5) Download Run now
Estados da Matéria: Básico Java Заттың түрлері:Негіздер Download Run now
Experimento de Stern-Gerlach Flash Stern-Gerlach эксперименті Download Run now
Alongamento DNA Java Көсіл- DNA Download Run now
Soluções de Açúcar e Sal Java шекер және тұз шығарулары Download Run now
A RAMPA Java Құтырғандық Download Run now
John Travoltagem Java Джон Траволтэйдж Download Run now
Tour Trigonométrico (HTML5) HTML Тригонометриялық саяхат (HTML5) Download Run now
Sob Pressão (HTML5) HTML Гидростатикалық қысым (HTML5) Download Run now
Sob Pressão Java Қысымның астында Download Run now
Taxas Unitárias (HTML5) HTML Өлшем бірліктері (HTML5) Download Run now
Adição de Vetores Flash Векторлық қосу Download Run now
Interferência de Onda (HTML5) HTML Толқындар интерференциясы (HTML5) Download Run now
Onda em Corda (HTML5) HTML Тербеліс негізінде құралған механикалық толқындар (HTML5) Download Run now
Onda em Corda Flash Толқын толық тәуелділікте Download Run now

Simulações a traduzir para Cazaque

As simulações restantes podem ser traduzidas com o Tradutor PhET.