269 ผลการสืบค้นที่สอดคล้องกันกับ Coloumb law

สถานการณ์จำลอง (Simulations)

กิจกรรมการเรียนการสอน