กฏของโอห์ม - กฎของโอห์ม | วงจร | กระแส - PhET Interactive Simulations

กฏของโอห์ม

กฏของโอห์ม simulation

Topics

 • กฎของโอห์ม
 • วงจร
 • กระแส
 • ความต้านทาน
 • โวลต์

Sample Learning Goals

 • ทำนายว่ากระแสไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรถ้าปรับค่าความต่างศักย์และให้คงที่ค่าของความต้านทานไว้
 • ทำนายว่ากระแสไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรถ้าปรับค่าความต้านทานและให้คงที่ค่าของความต่างศักย์ไว้

Inclusive Features

 • Alternative Input;

  Alternative Input

 • Sound and Sonification;

  Sound and Sonification

 • Interactive Description;

  Interactive Description

 • Interactive Description on Mobile Devices;

  Interactive Description on Mobile Devices

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.