Νόμος του Ωμ - Νόμος του Ohm | Ηλεκτρικά κυκλώματα | Ρεύμα - Διαδραστικές προσομοιώσεις PhET

Νόμος του Ωμ

Νόμος του Ωμ simulation

Topics

 • Νόμος του Ohm
 • Ηλεκτρικά κυκλώματα
 • Ρεύμα
 • Αντίσταση
 • Τάση

Sample Learning Goals

 • Όταν αλλάζετε την τιμή της τάσης στην μπαταρία, πώς αυτή η αλλαγή επηρεάζει το ηλεκτρικό ρεύμα στο κύκλωμα και την αντίσταση; Εάν το ρεύμα ή η αντίσταση παραμένουν σταθερά, πώς γίνεται αυτό; Εάν αλλάξετε την τιμή της αντίστασης, πώς αυτό επηρεάζει το ηλεκτρικό ρεύμα στο κύκλωμα και την τάση της μπαταρίας; Εάν το ρεύμα ή η τάση παραμένουν σταθερά, πώς γίνεται αυτό;

Inclusive Features

 • Alternative Input;

  Alternative Input

 • Sound and Sonification;

  Sound and Sonification

 • Interactive Description;

  Interactive Description

 • Interactive Description on Mobile Devices;

  Interactive Description on Mobile Devices

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.4.11