มวลและสปริง - การเคลื่อนที่แบบคาบ | กฏของฮุคค์ | การอนุรักษ์พลังงาน - PhET Interactive Simulations

มวลและสปริง

มวลและสปริง simulation

Topics

 • การเคลื่อนที่แบบคาบ
 • กฏของฮุคค์
 • การอนุรักษ์พลังงาน
 • กฎของนิวตัน
 • การวัด
 • เวกเตอร์

Sample Learning Goals

 • Determine the factors which affect the period of oscillation
 • Find the value of g on Planet X
 • Design an experiment to determine the mass of an unknown object
 • Describe the relationship between the velocity and acceleration vectors, and their relationship to motion, at various points in the oscillation
 • Explain how the free-body diagram of the mass changes throughout its oscillation
 • Explain the Conservation of Mechanical Energy using kinetic, elastic potential, gravitational potential, and thermal energy

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.11