บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ - ไฟฟ้ากระแสตรง | ประจุไฟฟ้า | แรงไฟฟ้า - PhET Interactive Simulations

บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์

บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ simulation

Topics

 • ไฟฟ้ากระแสตรง
 • ประจุไฟฟ้า
 • แรงไฟฟ้า

Sample Learning Goals

 • อธิบายและวาดโมเดลในเนื้อหาไฟฟ้าสถิตได้ (การแลกเปลี่ยนประจุ, การเหนี่ยวนำ, การดูดและการผลักของประจุ และการนำประจุส่วนเกินออก)
 • สามารถทำนายเกี่ยวกับแรงไฟฟ้าที่ระยะต่างๆ ที่มีผลต่อประจุได้

Inclusive Features

 • Alternative Input;

  Alternative Input

 • Interactive Description;

  Interactive Description

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.4.16