بادکنک و الکتریسته ی ساکن - الکتریسیته ی ساکن | بارهای الکتریکی | نیروی الکتریکی - PhET Interactive Simulations

بادکنک و الکتریسته ی ساکن

بادکنک و الکتریسته ی ساکن simulation

Topics

 • الکتریسیته ی ساکن
 • بارهای الکتریکی
 • نیروی الکتریکی

Sample Learning Goals

 • Describe and draw models for common static electricity concepts (transfer of charge, induction, attraction, repulsion, and grounding)
 • Make predictions about force at a distance for various configurations of charge

Inclusive Features

 • Alternative Input;

  Alternative Input

 • Interactive Description;

  Interactive Description

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.4.16