Conservation of Energy 2: graphs analysis A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Conservation of Energy 2: graphs analysis
Popis This is an inquiry lesson that is the second in a series of 2 activities (the first activity use Energy Skate Park basics). Learning Goals: Students will be able to: 1.Describe Energy -Pie, -Bar, and -Position Charts from position or selected speeds. a.Explain how changing the Skater's mass affects energy. b.Explain how changing the surface friction energy. 2.Predict position or estimate of speed from Energy -Pie, -Bar, and -Position Charts 3.Look at the position of an object and use the Energy -Pie, -Bar, and -Position charts to predict direction of travel or change in speed.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová conservation, energy, friction, graphs, motion
Simulácia Energia v skejt parku (HTML5)


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 6.9.2007
Dátum aktualizácie 27.1.2023