Conservation of Energy 2 Energy Skate Park relating graphs position and speed (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Energy 2 Energy Skate Park relating graphs position and speed (Inquiry Based)
Beskrivelse This is an inquiry lesson that is the second in a series using the Energy Skate Park simulation. Learning Goals: Students will be able to: 1.Describe Energy -Pie, -Bar, and -Position Charts from position or selected speeds. a.Explain how changing the Skater affects the situations above. b.Explain how changing the surface friction affects the situations above. 2.Predict position or estimate of speed from Energy -Pie, -Bar, and -Position Charts 3.Look at the position of an object and use the Energy -Pie, -Bar, and -Position charts to predict direction of travel or change in speed.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord conservation, energy, friction, graphs, motion, phet activity
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 06.09.07
Oppdatert 07.07.13