Conservation of Energy 2: graphs analysis A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Energy 2: graphs analysis
Beskrivelse This is an inquiry lesson that is the second in a series of 2 activities (the first activity use Energy Skate Park basics). Learning Goals: Students will be able to: 1.Describe Energy -Pie, -Bar, and -Position Charts from position or selected speeds. a.Explain how changing the Skater's mass affects energy. b.Explain how changing the surface friction energy. 2.Predict position or estimate of speed from Energy -Pie, -Bar, and -Position Charts 3.Look at the position of an object and use the Energy -Pie, -Bar, and -Position charts to predict direction of travel or change in speed.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord conservation, energy, friction, graphs, motion
Simuleringer Energy Skate Park (HTML5)


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 06.09.07
Oppdatert 27.01.23