Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα


Download todos os arquivos em formato compactado (.zip)


Título Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα
Descrição Οδηγίες για την κατασκευή απλών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος για την κατανόηση των εννοιών της ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και της τάση ηλεκτρικής πηγής.
Assunto Física
Nível Ensino Médio e Final do Fundamental
Tipo Laboratório
Duração 60 min
Respostas Incluídas Não
Idioma Inglês
Palavras-Chave ένταση; ηλεκτρικό κύκλωμα; τάση πηγής
Simulação(ões) Kit de Construção de Circuito (DC), Laboratório Virtual


Autor(es) Pappas Panagiotis
Email para Contato panospappas@yahoo.gr
Escola / Organização Rodion Paideia
Data de publicação 12/10/14
Data de atualização 12/10/14