Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα


Download alle bestanden zijn zipbestanden


Titel Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα
Beschrijving Οδηγίες για την κατασκευή απλών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος για την κατανόηση των εννοιών της ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και της τάση ηλεκτρικής πηγής.
Onderwerp Fysica
Niveau Midden School
Type Labo
Duur 60 minuten
Antwoorden inbegrepen Neen
Taal Engels
Sleutelwoorden ένταση, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση πηγής
Simulatie(s) Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning)


Auteur(s) Pappas Panagiotis
Emailadres panospappas@yahoo.gr
School Rodion Paideia
Datum waarop ingediend 12-10-14
Datum waarop aangepast 12-10-14